Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 18/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 433 73 0 0 433 73
2 QSHP Shkup 25 3 0 0 25 3
3 Avicena (skrining) 205 22 0 0 205 22
4 Biotek (privat) 113 13 0 0 113 13
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 0 0 0 0 0 0
6 Sistina (privat) 88 8 0 0 88 8
7 ASHAM 21 5 0 0 21 5
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 19 3 0 0 19 3
10 KSIGJF 0 0 0 0 0 0
11 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 904 127 0 0 904 127
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 85820 9153 4982 24 80838 9129
1 ISHP- Virusologjia 43334 5184 3226 22 40108 5162
2 QSHP Shkup 1023 163 0 0 1023 163
3 Avicena (skrining) 5760 735 0 0 5760 735
4 Biotek (privat) 6928 404 0 0 6928 404
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 11549 863 0 0 11549 863
6 Sistina (privat) 7315 441 0 0 7315 441
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 7736 1110 1756 2 5980 1108
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 219 6 0 0 219 6
11 QSHP Manastir 917 137 0 0 917 137
12 KSIGJF 259 17 0 0 259 17
5 5 0 0 5 5
13 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 18.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 57 5 35 4271 691.5 170 27.5 4.0% 2216 1885
2 Kumanovë 4 908 636.4 44 30.8 4.8% 624 240
3 Dibër 173 623.3 5 18.0 2.9% 57 111
4 Shtip 13 8 582 1104.9 10 19.0 1.7% 295 277
5 Prilep 311 326.3 23 24.1 7.4% 226 62
6 Tetovë 6 1 33 944 472.6 69 34.5 7.3% 578 297
7 Strugë 10 1 361 532.0 41 60.4 11.4% 141 179
8 Veles 1 206 310.9 13 19.6 6.3% 163 30
9 Manastir 88 86.3 2 2.0 2.3% 43 43
10 Ohër 7 238 424.2 7 12.5 2.9% 108 123
11 Kavadar 1 29 67.4 1 2.3 3.4% 10 18
12 Gostivar 8 5 294 245.5 19 15.9 6.5% 82 193
13 Gjevgjeli** 19 55.2 0 0.0 0.0% 10 9
14 Strumicë 28 29.6 2 2.1 7.1% 7 19
15 Kriva Pallankë 22 92.0 0 0.0 0.0% 11 11
16 Radovish 18 55.2 0 0.0 0.0% 4 14
17 Krushevë 13 136.4 2 21.0 15.4% 3 8
18 Koçan 88 183.4 3 6.3 3.4% 65 20
19 Probishtip 2 43 281.0 0 0.0 0.0% 16 27
20 Demir Hisar 1 15 179.1 0 0.0 0.0% 2 13
21 Makedonski Brod 9 80.4 0 0.0 0.0% 4 5
22 Pehçevë 1 6 120.2 0 0.0 0.0% 6 0
23 Berovë 4 30.8 1 7.7 25.0% 2 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 6 0
25 Vinicë 5 25.7 0 0.0 0.0% 3 2
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 2 12 125.4 0 0.0 0.0% 4 8
28 Sveti Nikole 12 197 960.4 0 0.0 0.0% 15 182
29 Kërçovë 4 1 100 175.0 4 7.0 4.0% 13 83
30 Prespë 140 856.2 4 24.5 2.9% 77 59
31 Negotinë* 22 93.7 1 4.3 4.5% 19 2
Gjithsej 127 8 83 9153 440.6 422 20.3 4.6% 4810 3921

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

*** 5 të sëmurë janë shtetas të huaj

Çair 280
Gazi Babë 195
Aerodrom 167
Qendër 153
Karposh 146
Butel 132
Kisella Vodë 124
Gjorçe Petrov 113
Saraj 108
Studeniçan 105
Shuto Orizare 97
82
Haraçinë 30
Ilinden 20
Petrovec 20
Sopishte 18
Zelenikovë 12
Çuçer Sandevë 12
Të huaj 7
Gjithsej 1828