Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 19/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 446 60 0 0 446 60
2 QSHP Shkup 24 1 0 0 24 1
3 Avicena (skrining) 263 10 0 0 263 10
4 Biotek (privat) 337 14 0 0 337 14
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 233 7 0 0 233 7
6 Sistina (privat) 145 6 0 0 145 6
7 ASHAM 90 15 0 0 90 15
8 Mjekësia ligjore 8 0 0 0 8 0
9 QSHP Manastir 76 4 0 0 76 4
10 KSIGJF 14 1 0 0 14 1
11 KGJA 17 0 0 0 17 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1653 118 0 0 1653 118
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 132493 13194 4982 24 127511 13170
1 ISHP- Virusologjia 63006 7383 3226 22 59780 7361
2 QSHP Shkup 1729 192 0 0 1729 192
3 Avicena (skrining) 9968 980 0 0 9968 980
4 Biotek (privat) 11872 617 0 0 11872 617
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 17763 1235 0 0 17763 1235
6 Sistina (privat) 12640 667 0 0 12640 667
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 10417 1546 1756 2 8661 1544
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 407 7 0 0 407 7
11 QSHP Manastir 2636 363 0 0 2636 363
12 KSIGJF 670 77 0 0 670 77
13 KGJA 499 14 0 0 499 14
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 19.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 55 22 5556 899,5 228 36,9 4,1% 4379 949
2 Kumanovë 12 11 1324 927,9 59 41,3 4,5% 963 302
3 Dibër 1 228 821,5 7 25,2 3,1% 153 68
4 Shtip 5 1 11 1078 2046,6 20 38,0 1,9% 815 243
5 Prilep 9 382 400,8 24 25,2 6,3% 307 51
6 Tetovë 6 1 1161 581,2 75 37,5 6,5% 926 160
7 Strugë 1 1 37 530 781,1 47 69,3 8,9% 345 138
8 Veles 2 3 249 375,8 14 21,1 5,6% 208 27
9 Manastir 1 6 188 184,5 6 5,9 3,2% 119 63
10 Ohër 3 13 318 566,8 10 17,8 3,1% 246 62
11 Kavadar 4 11 165 383,4 2 4,6 1,2% 64 99
12 Gostivar 2 1 689 575,3 29 24,2 4,2% 363 297
13 Gjevgjeli** 31 90,1 0 0,0 0,0% 18 13
14 Strumicë 1 55 58,1 3 3,2 5,5% 26 26
15 Kriva Pallankë 2 32 133,8 0 0,0 0,0% 25 7
16 Radovish 38 116,5 1 3,1 2,6% 27 10
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 13 1
18 Koçan 1 129 268,9 4 8,3 3,1% 97 28
19 Probishtip 1 72 470,6 0 0,0 0,0% 52 20
20 Demir Hisar 3 60 716,2 1 11,9 1,7% 26 33
21 Makedonski Brod 65 580,5 3 26,8 4,6% 26 36
22 Pehçevë 8 160,2 0 0,0 0,0% 6 2
23 Berovë 1 18 138,4 2 15,4 11,1% 7 9
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 3 4 61 314,0 0 0,0 0,0% 19 42
26 Dellçevë 2 20 83,2 1 4,2 5,0% 4 15
27 Kratovë 1 16 167,2 0 0,0 0,0% 14 2
28 Sveti Nikole 1 265 1291,9 1 4,9 0,4% 208 56
29 Kërçovë 4 5 251 439,2 10 17,5 4,0% 126 115
30 Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Negotinë* 36 153,4 1 4,3 2,8% 23 12
Gjithsej 118 3 127 13194 637,6 554 26,8 4,2% 9752 2888

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 7 të Bogdancit

**** 6 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 133
Gazi Babë 121
Aerodrom 118
Karposh 91
Qendër 88
Kisella Voda 89
Butel 71
Gjorçe Petrov 66
Shuto Orizare 47
Studeniçan 30
Saraj 26
Haraçinë 19
Ilinden 12
Sopishte 11
Çuçer Sandevë 7
Petrovec 7
Zelenikovë 6
Të huaj 4
3
Gjithsej 949