Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 19/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 576 99 77 0 499 99
2 QSHP Shkup 31 3 0 0 31 3
3 Avicena (skrining) 88 9 0 0 88 9
4 Biotek (privat) 160 8 0 0 160 8
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 184 21 0 0 184 21
6 Sistina (privat) 165 9 0 0 165 9
7 ASHAM 157 36 0 0 157 36
8 Mjekësia ligjore 3 0 0 0 3 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1364 185 77 0 1287 185
Çerdhe Shtip 77/0
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 50384 5004 4981 24 45403 4980
1 ISHP- Virusologjia 27601 3077 3225 22 24376 3055
2 QSHP Shkup 707 142 0 0 707 142
3 Avicena (skrining) 2556 316 0 0 2556 316
4 Biotek (privat) 4090 182 0 0 4090 182
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 6945 425 0 0 6945 425
6 Sistina (privat) 3397 167 0 0 3397 167
7 ASHAM 4282 612 1756 2 2526 610
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 51 2 0 0 51 2

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 19.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 96 8 29 2440 395,0 81 13,1 3,3% 706 1653
2 Kumanovë 2 1 1 680 476,6 34 23,8 5,0% 417 229
3 Dibër 18 81 291,8 4 14,4 4,9% 48 29
4 Shtip 4 1 4 264 501,2 4 7,6 1,5% 53 207
5 Prilep 1 231 242,3 19 19,9 8,2% 194 18
6 Tetovë 14 1 2 515 257,8 38 19,0 7,4% 161 316
7 Strugë 20 169 249,1 25 36,8 14,8% 54 90
8 Veles 2 4 164 247,5 11 16,6 6,7% 121 32
9 Manastir 2 38 37,3 2 2,0 5,3% 27 9
10 Ohër 7 98 174,7 2 3,6 2,0% 17 79
11 Kavadar 2 11 25,6 1 2,3 9,1% 4 6
12 Gostivar 2 1 81 67,6 6 5,0 7,4% 21 54
13 Gjevgjeli 9 26,2 0 0,0 0,0% 4 5
14 Strumicë 10 10,6 1 1,1 10,0% 2 7
15 Kriva Pallankë 1 11 46,0 0 0,0 0,0% 6 5
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 5 52,5 1 10,5 20,0% 2 2
18 Koçan 59 123,0 2 4,2 3,4% 31 26
19 Probishtip 1 12 78,4 0 0,0 0,0% 2 10
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Pehçevë 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Sveti Nikole 2 14 68,3 0 0,0 0,0% 2 12
29 Kërçovë 3 8 14,0 0 0,0 0,0% 3 5
30 Prespë 8 57 348,6 1 6,1 1,8% 0 56
31 Negotinë* 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Gjithsej 185 11 41 5005 240,9 233 11,2 4,7% 1904 2868

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

 

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 363
Gazi Babë 148
Butel 133
Aerodrom 129
Qendër 126
Saraj 125
Кarposh 115
Kisella Vodë 86
Studeniçan 78
Gjorçe Petrov 69
Shuto Orizare 65
Haraçinë 52
Ilinden 25
Petrovec 12
Sopishte 12
Çuçer Sandevë 9
Të huaj 4
Zelenikovë 1
Gjithsej 1558

 

PDF-Të dhenat për COVID-19 për 19.6.2020