Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 02/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 466 56 0 0 466 56
2 QSHP Shkup 12 0 0 0 12 0
3 Avicena (skrining) 56 0 0 0 56 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 169 12 0 0 169 12
6 Sistina (privat) 115 3 0 0 115 3
7 ASHAM 0 1 0 0 0 1
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 0 0 0 0 0 0
10 KSIGJF 7 3 0 0 7 3
11 KGJA 5 0 0 0 5 0
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 830 75 0 0 830 75
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 106877 11202 4982 24 101895 11178
1 ISHP- Virusologjia 52987 6315 3226 22 49761 6293
2 QSHP Shkup 1369 182 0 0 1369 182
3 Avicena (skrining) 7496 873 0 0 7496 873
4 Biotek (privat) 8466 476 0 0 8466 476
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 14368 1082 0 0 14368 1082
6 Sistina (privat) 9567 542 0 0 9567 542
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9013 1311 1756 2 7257 1309
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 306 7 0 0 306 7
11 QSHP Manastir 1620 245 0 0 1620 245
12 KSIGJF 492 46 0 0 492 46
13 KGJA 308 11 0 0 308 11
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 02.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 32 1 50 4946 800,8 207 33,5 4,2% 3397 1342
2 Kumanovë 4 2 16 1094 766,7 54 37,8 4,9% 785 255
3 Dibër 206 742,2 7 25,2 3,4% 82 117
4 Shtip 5 876 1663,1 15 28,5 1,7% 427 434
5 Prilep 2 333 349,4 24 25,2 7,2% 258 51
6 Tetovë 7 5 1064 532,6 73 36,5 6,9% 769 222
7 Strugë 28 458 675,0 44 64,8 9,6% 238 176
8 Veles 225 339,6 13 19,6 5,8% 191 21
9 Manastir 143 140,3 6 5,9 4,2% 74 63
10 Ohër 1 18 275 490,1 8 14,3 2,9% 199 68
11 Kavadar 8 81 188,2 1 2,3 1,2% 19 61
12 Gostivar 8 1 2 495 413,3 25 20,9 5,1% 183 287
13 Gjevgjeli** 23 66,9 0 0,0 0,0% 11 12
14 Strumicë 1 38 40,1 3 3,2 7,9% 13 22
15 Kriva Pallankë 25 104,5 0 0,0 0,0% 14 11
16 Radovish 29 88,9 1 3,1 3,4% 12 16
17 Krushevë 1 16 167,9 2 21,0 12,5% 6 8
18 Koçan 1 1 106 221,0 4 8,3 3,8% 78 24
19 Probishtip 2 57 372,5 0 0,0 0,0% 35 22
20 Demir Hisar 34 405,9 1 11,9 2,9% 6 27
21 Makedonski Brod 2 1 37 330,4 1 8,9 2,7% 5 31
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 8 61,5 1 7,7 12,5% 3 4
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 1 23 118,4 0 0,0 0,0% 4 19
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 1 14 146,3 0 0,0 0,0% 7 7
28 Sveti Nikole 1 10 228 1111,5 0 0,0 0,0% 86 142
29 Kërçovë 2 1 177 309,7 9 15,7 5,1% 59 109
30 Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7% 116 26
31 Negotinë* 1 28 119,3 1 4,3 3,6% 19 8
Gjithsej 75 5 136 11202 539,2 505 24,3 4,5% 7108 3589

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 167
Kisella Vodë 153
Aerodrom 152
Gazi Babë 133
Shuto Orizare 112
Karposh 112
Qendër 110
Gjorçe Petrov 93
Butel 87
Saraj 62
Studeniçan 47
Haraçinë 26
Ilinden 23
Sopishte 21
Petrovec 16
8
Çuçer Sandevë 8
Zelenikovë 7
Të huaj 5
Gjithsej 1342