Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 02/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 434 55 62 2 372 53
2 QSHP Shkup 40 15 0 0 40 15
3 Avicena (skrining) 88 8 0 0 88 8
4 Biotek (privat) 129 4 0 0 129 4
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 101 12 0 0 101 12
6 Sistina (privat) 89 3 0 0 89 3
7 ASHAM 93 4 70 0 23 4
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 974 101 132 2 842 99
 

 

 

 

Kopshte në Shtip          59/2
Shtëpi të pleqve 0
Kopshte në Prilep 2
Kopshte  Manastir 1
Kopshte Shkup 70

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 32161 2492 4294 11 27867 2481
1 ISHP- Virusologjia 19677 1898 2637 9 17040 1889
2 QSHP Shkup 208 42 0 0 208 42
3 Avicena (skrining) 943 74 0 0 943 74
4 Biotek (privat) 2223 66 0 0 2223 66
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4554 221 0 0 4554 221
6 Sistina (privat) 1578 49 0 0 1578 49
7 ASHAM 2223 61 1657 2 566 59
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 02.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 59 1 987 159,8 37 6,0 3,7% 554 396
2 Kumanovë 12 1 481 337,1 24 16,8 5,0% 391 66
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 7 111 210,7 2 3,8 1,8% 33 76
5 Prilep 1 1 213 223,5 15 15,7 7,0% 168 30
6 Tetovë 5 1 8 236 118,1 23 11,5 9,7% 131 82
7 Strugë 6 90 132,6 20 29,5 22,2% 52 18
8 Veles 1 2 133 200,7 10 15,1 7,5% 95 28
9 Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1% 23 3
10 Ohër 1 24 42,8 0 0,0 0,0% 17 7
11 Kavadar 1 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Gostivar 3 32 26,7 3 2,5 9,4% 18 11
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 4 4,2 0 0,0 0,0% 2 2
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 3 41 85,5 2 4,2 4,9% 29 10
19 Probishtip 2 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 2 16,9 0 0,0 0,0% 1 1
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 2 9,8 0 0,0 0,0% 0 2
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 12 51,1 0 0,0 0,0% 9 3
Gjithsej 101 4 10 2492 119,9 145 7,0 5,8% 1605 742

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë