Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 22/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 533 54 0 0 533 54
2 QSHP Shkup 22 2 0 0 22 2
3 Avicena (skrining) 73 19 0 0 73 19
4 Biotek (privat) 159 2 0 0 159 2
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 179 23 0 0 179 23
6 Sistina (privat) 239 4 0 0 239 4
7 ASHAM 145 13 0 0 145 13
8 Mjekësia ligjore 13 1 0 0 13 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1363 118 0 0 1363 118
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 53248 5310 4981 24 48267 5286
1 ISHP- Virusologjia 28697 3224 3225 22 25472 3202
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 2719 345 0 0 2719 345
4 Biotek (privat) 4379 187 0 0 4379 187
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 7290 455 0 0 7290 455
6 Sistina (privat) 3815 184 0 0 3815 184
7 ASHAM 4753 683 1756 2 2997 681
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 64 3 0 0 64 3

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 22.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 55 4 37 2588 419,0 91 14,7 3,5% 763 1734
2 Kumanovë 9 703 492,7 36 25,2 5,1% 417 250
3 Dibër 1 83 299,0 4 14,4 4,8% 48 31
4 Shtip 1 3 276 524,0 4 7,6 1,4% 86 186
5 Prilep 4 5 235 246,5 19 19,9 8,1% 199 17
6 Tetovë 20 24 558 279,3 40 20,0 7,2% 196 322
7 Strugë 2 181 266,8 26 38,3 14,4% 54 101
8 Veles 2 1 169 255,1 11 16,6 6,5% 124 34
9 Manastir 1 43 42,2 2 2,0 4,7% 27 14
10 Ohër 9 120 213,9 3 5,3 2,5% 17 100
11 Kavadar 11 25,6 1 2,3 9,1% 4 6
12 Gostivar 4 4 87 72,6 8 6,7 9,2% 29 50
13 Gjevgjeli 1 10 29,1 0 0,0 0,0% 4 6
14 Strumicë 2 12 12,7 1 1,1 8,3% 3 8
15 Kriva Pallankë 11 46,0 0 0,0 0,0% 6 5
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 6 63,0 1 10,5 16,7% 2 3
18 Koçan 61 127,2 2 4,2 3,3% 32 27
19 Probishtip 13 85,0 0 0,0 0,0% 3 10
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Pehçevë 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Sveti Nikole 1 17 82,9 0 0,0 0,0% 2 15
29 Kërçovë 1 9 15,7 0 0,0 0,0% 3 6
30 Prespë 5 70 428,1 1 6,1 1,4% 0 69
31 Negotinë* 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Gjithsej 118 4 74 5311 255,6 251 12,1 4,7% 2048 3012

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

 

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 402
Gazi Babë 150
Butel 138
Saraj 137
Aerodrom 136
Qendër 131
Кarposh 116
Kisella Vodë 98
Studeniçan 86
Gjorçe Petrov 80
Shuto Orizare 73
Haraçinë 49
Ilinden 31
Petrovec 16
Çuçer Sandevë 15
Sopishte 12
4
Të huaj 4
Zelenikovë 2
Gjithsej 1680