Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 25/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 667 112 0 0 667 112
2 QSHP Shkup 23 2 0 0 23 2
3 Avicena (skrining) 138 11 0 0 138 11
4 Biotek (privat) 78 11 0 0 78 11
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8 1 0 0 8 1
6 Sistina (privat) 99 4 0 0 99 4
7 ASHAM 10 0 0 0 10 0
8 Mjekësia ligjore 1 0 0 0 1 0
9 QSHP Manastir 35 8 0 0 35 8
10 KSIGJF 3 2 0 0 3 2
11 KGJA 15 1 0 0 15 1
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1077 152 0 0 1077 152
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 95169 10086 4982 24 90187 10062
1 ISHP- Virusologjia 47302 5669 3226 22 44076 5647
2 QSHP Shkup 1166 170 0 0 1166 170
3 Avicena (skrining) 6592 818 0 0 6592 818
4 Biotek (privat) 7751 448 0 0 7751 448
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 12885 971 0 0 12885 971
6 Sistina (privat) 8312 476 0 0 8312 476
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 8423 1220 1756 2 6667 1218
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 264 6 0 0 264 6
11 QSHP Manastir 1192 176 0 0 1192 176
12 KSIGJF 379 30 0 0 379 30
13 KGJA 122 8 0 0 122 8
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 25.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 39 23 4607 745,9 188 30,4 4,1% 2484 1935
2 Kumanovë 20 8 987 691,7 50 35,0 5,1% 655 282
3 Dibër 8 193 695,4 6 21,6 3,1% 62 125
4 Shtip 14 6 732 1389,7 12 22,8 1,6% 340 380
5 Prilep 1 322 337,8 23 24,1 7,1% 247 52
6 Tetovë 9 10 992 496,6 71 35,5 7,2% 638 283
7 Strugë 13 415 611,6 43 63,4 10,4% 166 206
8 Veles 212 320,0 13 19,6 6,1% 178 21
9 Manastir 5 114 111,8 2 2,0 1,8% 52 60
10 Ohër 3 262 466,9 7 12,5 2,7% 144 111
11 Kavadar 5 38 88,3 1 2,3 2,6% 16 21
12 Gostivar 15 10 372 310,6 23 19,2 6,2% 126 223
13 Gjevgjeli** 3 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Strumicë 4 35 37,0 3 3,2 8,6% 8 24
15 Kriva Pallankë 22 92,0 0 0,0 0,0% 14 8
16 Radovish 1 28 85,9 1 3,1 3,6% 4 23
17 Krushevë 15 157,4 2 21,0 13,3% 4 9
18 Koçan 1 94 196,0 3 6,3 3,2% 67 24
19 Probishtip 47 307,2 0 0,0 0,0% 19 28
20 Demir Hisar 2 24 286,5 0 0,0 0,0% 2 22
21 Makedonski Brod 2 12 107,2 0 0,0 0,0% 4 8
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 4 30,8 1 7,7 25,0% 2 1
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Vinicë 5 25,7 0 0,0 0,0% 4 1
26 Dellçevë 3 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 1 13 135,9 0 0,0 0,0% 5 8
28 Sveti Nikole 1 13 216 1053,0 0 0,0 0,0% 28 188
29 Kërçovë 2 120 210,0 5 8,7 4,2% 22 93
30 Prespë 143 874,5 4 24,5 2,8% 94 45
31 Negotinë* 23 98,0 1 4,3 4,3% 19 3
Gjithsej 152 0 70 10086 485,5 460 22,1 4,6% 5427 4199

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 32 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** nje nga Makedonska Kamenica

Çair 271
Aerodrom 212
Gazi Babë 198
Kisella Vodë 179
Karposh 174
Qendër 161
Butel 138
Gjorçe Petrov 129
Shuto Orizare 126
Saraj 114
Studeniçan 99
Haraçinë 34
Ilinden 26
Petrovec 23
Sopishte 21
Çuçer Sandevë 11
Zelenikovë 9
Të huaj 8
2
Gjithsej 1935