Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 25/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 476 94 0 0 476 94
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 104 11 0 0 104 11
4 Biotek (privat) 69 6 0 0 69 6
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 148 22 0 0 148 22
6 Sistina (privat) 114 9 0 0 114 9
7 ASHAM 116 20 0 0 116 20
8 Mjekësia ligjore 11 0 0 0 11 0
9 QSHP Manastir 36 1 0 0 36 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1074 163 0 0 1074 163
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 56809 5755 4981 24 51828 5733
1 ISHP- Virusologjia 30313 3460 3225 22 27088 3438
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3030 386 0 0 3030 386
4 Biotek (privat) 4696 204 0 0 4696 204
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 7807 515 0 0 7807 515
6 Sistina (privat) 4209 222 0 0 4209 222
7 ASHAM 5088 728 1756 2 3332 726
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
9 Mjekësia ligjore 86 3 0 0 86 3
10 QSHP Manastir 49 8 0 0 49 8

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 25.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 70 2 6 2800 453.3 96 15.5 3.4% 842 1862
2 Kumanovë 2 1 725 508.1 38 26.6 5.2% 418 269
3 Dibër 6 89 320.7 4 14.4 4.5% 48 37
4 Shtip 14 16 304 577.1 6 11.4 2.0% 116 182
5 Prilep 2 1 242 253.9 19 19.9 7.9% 202 21
6 Tetovë 25 9 628 314.4 43 21.5 6.8% 214 371
7 Strugë 4 193 284.4 26 38.3 13.5% 56 111
8 Veles 2 2 173 261.1 12 18.1 6.9% 131 30
9 Manastir 1 1 45 44.2 2 2.0 4.4% 28 15
10 Ohër 9 140 249.5 4 7.1 2.9% 20 116
11 Kavadar 3 14 32.5 1 2.3 7.1% 5 8
12 Gostivar 11 2 102 85.2 8 6.7 7.8% 33 61
13 Gjevgjeli 10 29.1 0 0.0 0.0% 6 4
14 Strumicë 1 14 14.8 1 1.1 7.1% 3 10
15 Kriva Pallankë 2 15 62.7 0 0.0 0.0% 6 9
16 Radovish 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Krushevë 6 63.0 1 10.5 16.7% 2 3
18 Koçan 3 1 66 137.6 2 4.2 3.0% 35 29
19 Probishtip 14 91.5 0 0.0 0.0% 5 9
20 Demir Hisar 1 11.9 0 0.0 0.0% 1 0
21 Makedonski Brod 3 26.8 0 0.0 0.0% 2 1
22 Pehçevë 5 100.1 0 0.0 0.0% 3 2
23 Berovë 2 15.4 0 0.0 0.0% 1 1
24 Vallandovë 6 50.6 0 0.0 0.0% 2 4
25 Vinicë 3 15.4 0 0.0 0.0% 3 0
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 4 41.8 0 0.0 0.0% 3 1
28 Sveti Nikole 4 24 117.0 0 0.0 0.0% 2 22
29 Kërçovë 16 28.0 1 1.7 6.3% 3 12
30 Prespë 4 1 1 89 544.3 3 18.3 3.4% 1 85
31 Negotinë* 20 85.2 0 0.0 0.0% 11 9
Gjithsej 163 3 40 5758 277.2 268 12.9 4.7% 2206 3284

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

 

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 421
Gazi Babë 149
Aerodrom 143
Butel 139
Saraj 139
Qendër 125
Кarposh 125
Kisella Vodë 107
Studeniçan 95
Gjorçe Petrov 88
Shuto Orizare 76
Haraçinë 53
51
Ilinden 30
Petrovec 18
Çuçer Sandevë 17
Sopishte 12
Të huaj 3
Zelenikovë 2
Gjithsej 1734