Informacion ditor për konferencën për shtyp
Dita të cilës i referohen rezultatet 27/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 203 17
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 8 2
3 Avicena (skrining) 11 0
4 Biotek (privat) 45 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 48 2
6 Sistina (privat) 25 0
7 ASHAM 22 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 362 22

 

 

Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 27/04/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej)
1 Shkup 11 3 19 486 16 257
2 Kumanovë 2 1 378 17 108
3 Dibër 51 4 46
4 Shtip 5 34 2 25
5 Prilep 2 4 143 6 34
6 Tetovë 1 1 75 6 25
7 Strugë 1 1 65 12 28
8 Veles 3 3 69 3 14
9 Manastir 19 1 9
10 Ohër 15 0 4
11 Kavadar 2 7 1 2
12 Gostivar 2 2 17 1 4
13 Gjevgjeli 4 0 3
14 Strumicë 2 0 2
15 Kriva Pallankë 5 0 2
16 Radovish 4 0 4
17 Krushevë 3 1 1
18 Koçan 28 1 20
19 Probishtip 2 0 1
20 Demir Hisar 1 0 0
21 Makedonski Brod 2 0 0
22 Pehçevë 1 0 0
23 Vallandovë 1 0 0
24 Vinicë 2 0 0
25 Kërçovë 2 0 0
26 Negotinë* 1 5 0 0
Gjithsej 22 6 36 1421 71 589
*dy të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 15771 1421
1 ISHP- Virusologjia 10684 1169
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 362 27
3 Avicena (skrining) 365 26
4 Biotek (privat) 750 34
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3279 155
6 Sistina (privat) 292 9
7 ASHAM 39 1