Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 27/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 396 80 0 0 396 80
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 99 17 0 0 99 17
4 Biotek (privat) 74 14 0 0 74 14
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 29 4 0 0 29 4
6 Sistina (privat) 71 11 0 0 71 11
7 LAOR 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 153 33 0 0 153 33
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 28 10 0 0 28 10
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 870 176 0 0 870 176
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 58765 6078 4981 24 53784 6056
1 ISHP- Virusologjia 31236 3624 3225 22 28011 3602
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3224 412 0 0 3224 412
4 Biotek (privat) 4895 232 0 0 4895 232
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8007 538 0 0 8007 538
6 Sistina (privat) 4414 249 0 0 4414 249
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 5241 760 1756 2 3485 758
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 118 13 0 0 118 13
11 QSHP Manastir 949 190 0 0 949 190

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 27.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 61 7 5 2951 477.8 106 17.2 3.6% 867 1978
2 Kumanovë 8 1 740 518.6 38 26.6 5.1% 419 283
3 Dibër 1 91 327.9 4 14.4 4.4% 48 39
4 Shtip 14 18 319 605.6 6 11.4 1.9% 137 176
5 Prilep 5 250 262.3 19 19.9 7.6% 204 27
6 Tetovë 22 1 30 664 332.4 50 25.0 7.5% 247 367
7 Strugë 19 1 214 315.4 27 39.8 12.6% 56 131
8 Veles 5 178 268.7 12 18.1 6.7% 131 35
9 Manastir 3 2 49 48.1 2 2.0 4.1% 31 16
10 Ohër 14 163 290.5 4 7.1 2.5% 20 139
11 Kavadar 14 32.5 1 2.3 7.1% 5 8
12 Gostivar 7 8 111 92.7 8 6.7 7.2% 41 62
13 Gjevgjeli 1 10 29.1 0 0.0 0.0% 7 3
14 Strumicë 1 1 15 15.8 1 1.1 6.7% 4 10
15 Kriva Pallankë 15 62.7 0 0.0 0.0% 6 9
16 Radovish 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Krushevë 6 63.0 1 10.5 16.7% 2 3
18 Koçan 2 8 69 143.8 2 4.2 2.9% 43 24
19 Probishtip 1 15 98.0 0 0.0 0.0% 5 10
20 Demir Hisar 1 2 23.9 0 0.0 0.0% 1 1
21 Makedonski Brod 4 35.7 0 0.0 0.0% 2 2
22 Pehçevë 1 6 120.2 0 0.0 0.0% 3 3
23 Berovë 1 2 15.4 0 0.0 0.0% 2 0
24 Vallandovë 2 6 50.6 0 0.0 0.0% 4 2
25 Vinicë 3 15.4 0 0.0 0.0% 3 0
26 Dellçevë 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Kratovë 4 41.8 0 0.0 0.0% 3 1
28 Sveti Nikole 25 121.9 0 0.0 0.0% 2 23
29 Kërçovë 6 1 30 52.5 1 1.7 3.3% 4 25
30 Prespë 5 2 98 599.3 3 18.3 3.1% 3 92
31 Negotinë* 21 89.5 0 0.0 0.0% 11 10
Gjithsej 176 9 80 6080 292.7 286 13.8 4.7% 2315 3479

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit