Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 28/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 289 43 37 1 252 42
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 39 5 0 0 39 5
4 Biotek (privat) 44 0 0 0 44 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 61 3 0 0 61 3
6 Sistina (privat) 116 0 0 0 116 0
7 ASHAM 112 1 87 1 25 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 661 52 124 2 537 50
 

 

 

 

Kopshte në Tetovë 1
Kopshte në Veles 6
Kopshte Kumanovë

 

30/1
Shtëpi të pleqve o
Kopshte Shkup 87/1

 

 

 

Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 27684 2129 3015 5 24669 2124
1 ISHP- Virusologjia 17555 1666 1824 3 15731 1663
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 743 55 0 0 743 55
4 Biotek (privat) 1688 56 0 0 1688 56
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4212 186 0 0 4212 186
6 Sistina (privat) 1054 32 0 0 1054 32
7 ASHAM 1677 53 1191 2 486 51
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 28.05.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 26 2 16 797 129,0 30 4,9 3,8% 527 240
2 Kumanovë 6 448 314,0 21 14,7 4,7% 385 42
3 Dibër 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Shtip 7 61 115,8 2 3,8 3,3% 33 26
5 Prilep 211 221,4 14 14,7 6,6% 154 43
6 Tetovë 9 1 10 191 95,6 20 10,0 10,5% 102 69
7 Strugë 2 79 116,4 16 23,6 20,3% 52 11
8 Veles 1 1 1 129 194,7 10 15,1 7,8% 89 30
9 Manastir 28 27,5 2 2,0 7,1% 20 6
10 Ohër 2 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Kavadar 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Gostivar 22 18,4 2 1,7 9,1% 16 4
13 Gjevgjeli 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Strumicë 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 1 32 66,7 2 4,2 6,3% 29 1
19 Probishtip 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Vallandovë 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 1 2 20,9 0 0,0 0,0% 2 0
28 Sveti Nikole 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 12 51,1 0 0,0 0,0% 7 5
Gjithsej 52 4 30 2129 102,5 126 6,1 5,9% 1516 487

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë