Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 28/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 660 105 0 0 660 105
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 25 1 0 0 25 1
6 Sistina (privat) 73 11 0 0 73 11
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 110 15 0 0 110 15
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 868 132 0 0 868 132
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 59633 6209 4981 24 54652 6187
1 ISHP- Virusologjia 31896 3729 3225 22 28671 3707
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3224 412 0 0 3224 412
4 Biotek (privat) 4895 232 0 0 4895 232
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8032 539 0 0 8032 539
6 Sistina (privat) 4487 260 0 0 4487 260
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 5351 774 1756 2 3595 772
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 118 13 0 0 118 13
11 QSHP Manastir 1817 321 0 0 1817 321

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 28.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 57 5 42 3006 486,7 111 18,0 3,7% 909 1986
2 Kumanovë 10 750 525,6 38 26,6 5,1% 419 293
3 Dibër 1 92 331,5 4 14,4 4,3% 48 40
4 Shtip 13 1 40 332 630,3 7 13,3 2,1% 177 148
5 Prilep 7 1 257 269,6 19 19,9 7,4% 205 33
6 Tetovë 19 2 16 681 340,9 52 26,0 7,6% 263 366
7 Strugë 3 2 218 321,3 29 42,7 13,3% 56 133
8 Veles 4 1 1 182 274,7 13 19,6 7,1% 132 37
9 Manastir 1 50 49,1 2 2,0 4,0% 31 17
10 Ohër 5 167 297,6 4 7,1 2,4% 20 143
11 Kavadar 1 15 34,9 1 2,3 6,7% 5 9
12 Gostivar 6 1 5 117 97,7 9 7,5 7,7% 46 62
13 Gjevgjeli 10 29,1 0 0,0 0,0% 7 3
14 Strumicë 15 15,8 1 1,1 6,7% 4 10
15 Kriva Pallankë 15 62,7 0 0,0 0,0% 6 9
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 6 63,0 1 10,5 16,7% 2 3
18 Koçan 2 69 143,8 2 4,2 2,9% 45 22
19 Probishtip 2 3 17 111,1 0 0,0 0,0% 8 9
20 Demir Hisar 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Makedonski Brod 4 35,7 0 0,0 0,0% 2 2
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 2 0
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 3 1
28 Sveti Nikole 2 2 27 131,6 0 0,0 0,0% 4 23
29 Kërçovë 30 52,5 1 1,7 3,3% 4 25
30 Prespë 1 100 611,5 3 18,3 3,0% 3 94
31 Negotinë* 21 89,5 0 0,0 0,0% 11 10
Gjithsej 132 12 112 6209 298,9 298 14,3 4,8% 2427 3484

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

 

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 417
Gazi Babë 158
157
Aerodrom 148
Saraj 142
Кarposh 135
Butel 134
Qendër 131
Kisella Vodë 106
Gjorçe Petrov 101
Studeniçan 91
Shuto Orizare 75
Haraçinë 53
Ilinden 32
Petrovec 18
Çuçer Sandevë 15
Sopishte 12
Të huaj 2
Zelenikovë 2
Gjithsej 1929