Dita të cilës i referohen rezultatet 29/04/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 287 20
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 11 0
3 Avicena (skrining) 14 3
4 Biotek (privat) 20 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 23 0
6 Sistina (privat) 21 0
7 ASHAM 10 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 386 23
Nr. Shpërndarja e rasteve sipas qyteteve 29/04/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej)
1 Shkup 5 1 13 498 18 289
2 Kumanovë 5 2 74 389 19 182
3 Dibër 51 4 46
4 Shtip 1 34 2 26
5 Prilep 3 18 150 7 52
6 Tetovë 6 82 6 28
7 Strugë 66 12 37
8 Veles 2 71 3 14
9 Manastir 1 19 1 14
10 Ohër 1 15 0 5
11 Kavadar 5 1 2
12 Gostivar 1 17 2 7
13 Gjevgjeli 4 0 3
14 Strumicë 2 0 2
15 Kriva Pallankë 1 5 0 3
16 Radovish 4 0 4
17 Krushevë 3 1 1
18 Koçan 28 1 20
19 Probishtip 1 2 0 2
20 Demir Hisar 1 1 0 1
21 Makedonski Brod 2 0 0
22 Pehçevë 2 0 0
23 Vallandovë 1 0 0
24 Vinicë 2 0 0
25 Dellçevë 1 0 0
26 Kërçovë 2 0 0
27 Negotinë* 2 9 0 0
Gjithsej 23 4 111 1465 77 738
*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë
Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 16436 1465
1 ISHP- Virusologjia 11117 1204
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 393 28
3 Avicena (skrining) 404 31
4 Biotek (privat) 799 34
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3341 155
6 Sistina (privat) 325 10
7 ASHAM 57 3