Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 29/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 489 50 0 0 489 50
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 106 17 0 0 106 17
4 Biotek (privat) 110 14 0 0 110 14
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 180 20 0 0 180 20
6 Sistina (privat) 120 6 0 0 120 6
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 115 16 0 0 115 16
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 20 3 0 0 20 3
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1140 126 0 0 1140 126
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 60773 6331 4982 24 55791 6307
1 ISHP- Virusologjia 32385 3776 3226 22 29159 3754
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3330 429 0 0 3330 429
4 Biotek (privat) 5005 245 0 0 5005 245
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8212 559 0 0 8212 559
6 Sistina (privat) 4607 266 0 0 4607 266
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 5466 790 1756 2 3710 788
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 110 6 0 0 90 3
11 QSHP Manastir 1247 150 0 0 127 27

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 29.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 66 1 43 3071 497,2 112 18,1 3,6% 952 2007
2 Kumanovë 6 756 529,8 38 26,6 5,0% 419 299
3 Dibër 92 331,5 4 14,4 4,3% 48 40
4 Shtip 15 1 345 655,0 7 13,3 2,0% 178 160
5 Prilep 3 1 261 273,8 20 21,0 7,7% 205 36
6 Tetovë 19 1 700 350,4 53 26,5 7,6% 263 384
7 Strugë 2 220 324,2 29 42,7 13,2% 56 135
8 Veles 2 185 279,2 13 19,6 7,0% 132 40
9 Manastir 1 1 51 50,0 2 2,0 3,9% 32 17
10 Ohër 167 297,6 4 7,1 2,4% 20 143
11 Kavadar 4 19 44,2 1 2,3 5,3% 5 13
12 Gostivar 2 1 119 99,4 10 8,3 8,4% 46 63
13 Gjevgjeli 10 29,1 0 0,0 0,0% 7 3
14 Strumicë 15 15,8 1 1,1 6,7% 4 10
15 Kriva Pallankë 15 62,7 0 0,0 0,0% 6 9
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 6 63,0 1 10,5 16,7% 2 3
18 Koçan 69 143,8 2 4,2 2,9% 45 22
19 Probishtip 2 19 124,2 0 0,0 0,0% 8 11
20 Demir Hisar 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Makedonski Brod 4 35,7 0 0,0 0,0% 2 2
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 2 0
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 3 1
28 Sveti Nikole 1 28 136,5 0 0,0 0,0% 4 24
29 Kërçovë 30 52,5 1 1,7 3,3% 4 25
30 Prespë 3 3 103 629,9 3 18,3 2,9% 6 94
31 Negotinë* 21 89,5 0 0,0 0,0% 11 10
Gjithsej 126 4 48 6334 304,9 302 14,5 4,8% 2475 3557

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

(252 anketa në Shkup nuk janë përfunduar)

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 435
Gazi Babë 171
Aerodrom 160
Кarposh 157
Butel 155
Saraj 153
Qendër 139
Kisella Vodë 118
Gjorçe Petrov 115
Studeniçan 101
84
Shuto Orizare 81
Haraçinë 53
Ilinden 33
Petrovec 19
Çuçer Sandevë 17
Sopishte 12
Të huaj 2
Zelenikovë 2
Gjithsej 2007