Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 03/07/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 585 67 0 0 585 67
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 99 7 0 0 99 7
4 Biotek (privat) 75 4 0 0 75 4
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 209 18 0 0 209 18
6 Sistina (privat) 133 8 0 0 133 8
7 ASHAM 158 34 0 0 158 34
8 Mjekësia ligjore 1 0 0 0 1 0
9 QSHP Manastir 36 9 0 0 36 9
10 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1296 147 0 0 1296 147
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 66133 6932 4982 24 61151 6908
1 ISHP- Virusologjia 34971 4077 3226 22 31745 4055
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3737 475 0 0 3737 475
4 Biotek (privat) 5405 282 0 0 5405 282
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8905 622 0 0 8905 622
6 Sistina (privat) 5118 301 0 0 5118 301
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 6026 871 1756 2 4270 869
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 125 3 0 0 125 3
11 QSHP Manastir 291 61 0 0 291 61
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 03.07.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 64 3 56 3343 541,2 129 20,9 3,9% 1227 1987
2 Kumanovë 8 1 793 555,8 41 28,7 5,2% 512 240
3 Dibër 103 371,1 4 14,4 3,9% 48 51
4 Shtip 6 1 7 371 704,3 8 15,2 2,2% 205 158
5 Prilep 3 277 290,6 20 21,0 7,2% 206 51
6 Tetovë 16 36 758 379,5 55 27,5 7,3% 318 385
7 Strugë 7 252 371,4 32 47,2 12,7% 66 154
8 Veles 5 2 194 292,8 13 19,6 6,7% 138 43
9 Manastir 4 3 61 59,8 2 2,0 3,3% 37 22
10 Ohër 5 195 347,5 5 8,9 2,6% 24 166
11 Kavadar 21 48,8 1 2,3 4,8% 5 15
12 Gostivar 9 1 151 126,1 12 10,0 7,9% 48 91
13 Gjevgjeli** 2 12 34,9 0 0,0 0,0% 9 3
14 Strumicë 1 1 17 17,9 1 1,1 5,9% 7 9
15 Kriva Pallankë 1 16 66,9 0 0,0 0,0% 6 10
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 7 73,5 1 10,5 14,3% 2 4
18 Koçan 1 74 154,3 3 6,3 4,1% 50 21
19 Probishtip 1 25 163,4 0 0,0 0,0% 9 16
20 Demir Hisar 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Makedonski Brod 6 53,6 0 0,0 0,0% 2 4
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Berovë 1 3 23,1 1 7,7 33,3% 2 0
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 1 5 52,3 0 0,0 0,0% 3 2
28 Sveti Nikole 7 1 41 199,9 0 0,0 0,0% 5 36
29 Kërçovë 4 44 77,0 1 1,7 2,3% 5 38
30 Prespë 4 2 120 733,9 3 18,3 2,5% 24 93
31 Negotinë* 21 89,5 1 4,3 4,8% 14 6
Gjithsej 147 6 111 6932 333,7 334 16,1 4,8% 2987 3611

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

*** shtetas te huaj

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 409
Gazi Babë 189
Кarposh 163
Butel 162
Aerodrom 150
Saraj 149
Qendër 143
Gjorçe Petrov 114
Studeniçan Vodë 110
Kisella Vodë 109
Shuto Orizare 86
65
Haraçinë 50
Ilinden 32
Çuçer Sandevë 18
Petrovec 15
Sopishte 14
Zelenikovë 6
Të huaj 2
Burg 1
Gjithsej 1987