Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 30/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 232 33 0 0 232 33
2 QSHP Shkup 0 0 0 0 0 0
3 Avicena (skrining) 109 23 0 0 109 23
4 Biotek (privat) 130 13 0 0 130 13
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 203 21 0 0 203 21
6 Sistina (privat) 109 8 0 0 109 8
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 110 9 0 0 110 9
9 Mjekësia ligjore 17 0 0 0 17 0
10 QSHP Manastir 43 12 0 0 43 12
11 Laboratorë jashtë vendit 1 1 0 0 1 1
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 954 120 0 0 954 120
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 61727 6451 4982 24 56748 6430
1 ISHP- Virusologjia 32617 3809 3226 22 29391 3787
2 QSHP Shkup 776 148 0 0 776 148
3 Avicena (skrining) 3439 452 0 0 3439 452
4 Biotek (privat) 5135 258 0 0 5135 258
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 8415 580 0 0 8415 580
6 Sistina (privat) 4716 274 0 0 4716 274
7 Laor 20 7 0 0 20 7
8 ASHAM 5576 799 1756 2 3820 797
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 107 3 0 0 107 3
11 QSHP Manastir 170 39 0 0 170 39
4 4 0 0 4 4
12 Laboratorë jashtë vendit

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 30.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 64 3 17 3134 507,4 115 18,6 3,7% 969 2050
2 Kumanovë 4 92 760 532,6 38 26,6 5,0% 511 211
3 Dibër 4 96 345,9 4 14,4 4,2% 48 44
4 Shtip 2 2 347 658,8 7 13,3 2,0% 180 160
5 Prilep 2 1 263 275,9 20 21,0 7,6% 206 37
6 Tetovë 14 4 714 357,4 53 26,5 7,4% 267 394
7 Strugë 5 225 331,6 29 42,7 12,9% 56 140
8 Veles 1 186 280,7 13 19,6 7,0% 133 40
9 Manastir 3 54 53,0 2 2,0 3,7% 32 20
10 Ohër 7 174 310,1 4 7,1 2,3% 20 150
11 Kavadar 18 41,8 1 2,3 5,6% 5 12
12 Gostivar 2 122 101,9 10 8,3 8,2% 46 66
13 Gjevgjeli 10 29,1 0 0,0 0,0% 7 3
14 Strumicë 15 15,8 1 1,1 6,7% 4 10
15 Kriva Pallankë 15 62,7 0 0,0 0,0% 6 9
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 6 63,0 1 10,5 16,7% 2 3
18 Koçan 69 143,8 2 4,2 2,9% 45 22
19 Probishtip 19 124,2 0 0,0 0,0% 8 11
20 Demir Hisar 2 23,9 0 0,0 0,0% 1 1
21 Makedonski Brod 1 5 44,7 0 0,0 0,0% 2 3
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 3 3
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 2 0
24 Vallandovë 6 50,6 0 0,0 0,0% 4 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 4 41,8 0 0,0 0,0% 3 1
28 Sveti Nikole 2 30 146,3 0 0,0 0,0% 4 26
29 Kërçovë 5 1 35 61,2 1 1,7 2,9% 5 29
30 Prespë 5 5 108 660,5 3 18,3 2,8% 11 94
31 Negotinë* 21 89,5 0 0,0 0,0% 11 10
Gjithsej 120 3 123 6454 310,7 305 14,7 4,7% 2598 3551

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

** 2 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Bogdancit

Komunat në Shkup                  Raste aktive

Çair 455
Gazi Babë 185
Butel 173
Кarposh 170
Aerodrom 166
Saraj 163
Qendër 152
Kisella Vodë 119
Gjorçe Petrov 118
Studeniçan 111
Shuto Orizare 87
Haraçinë 52
Ilinden 33
Çuçer Sandevë 21
Petrovec 19
Sopishte 13
7
Të huaj 4
Zelenikovë 2
Gjithsej 2050