Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 05/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 591 41 0 0 591 41
2 QSHP Shkup 24 2 0 0 24 2
3 Avicena (skrining) 166 7 0 0 166 7
4 Biotek (privat) 195 8 0 0 195 8
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 202 10 0 0 202 10
6 Sistina (privat) 161 6 0 0 161 6
7 ASHAM 133 32 0 0 133 32
8 Mjekësia ligjore 10 0 0 0 10 0
9 QSHP Manastir 43 6 0 0 43 6
10 KSIGJF 9 0 0 0 9 0
11 KGJA 9 1 0 0 9 1
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1543 113 0 0 1507 88
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 109946 11399 4982 24 104964 11375
1 ISHP- Virusologjia 53880 6382 3226 22 50654 6360
2 QSHP Shkup 1417 184 0 0 1417 184
3 Avicena (skrining) 7818 884 0 0 7818 884
4 Biotek (privat) 8916 488 0 0 8916 488
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 14872 1100 0 0 14872 1100
6 Sistina (privat) 9944 557 0 0 9944 557
7 Laor 124 25 0 0 124 25
8 ASHAM 9335 1371 1756 2 7579 1369
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 325 7 0 0 325 7
11 QSHP Manastir 1711 255 0 0 1711 255
12 KSIGJF 507 47 0 0 507 47
13 KGJA 336 12 0 0 336 12
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 0 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 05.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 35 3 103 5000 809,5 212 34,3 4,2% 3557 1231
2 Kumanovë 12 1 13 1114 780,7 56 39,2 5,0% 798 260
3 Dibër 1 208 749,4 7 25,2 3,4% 84 117
4 Shtip 23 75 910 1727,6 16 30,4 1,8% 513 381
5 Prilep 1 337 353,6 24 25,2 7,1% 266 47
6 Tetovë 5 31 1071 536,1 74 37,0 6,9% 811 186
7 Strugë 1 1 470 692,7 45 66,3 9,6% 238 187
8 Veles 227 342,6 13 19,6 5,7% 192 22
9 Manastir 7 2 153 150,1 6 5,9 3,9% 76 71
10 Ohër 6 1 288 513,3 9 16,0 3,1% 199 80
11 Kavadar 2 83 192,9 1 2,3 1,2% 21 61
12 Gostivar 15 19 513 428,3 26 21,7 5,1% 204 283
13 Gjevgjeli** 23 66,9 0 0,0 0,0% 11 12
14 Strumicë 39 41,2 3 3,2 7,7% 13 23
15 Kriva Pallankë 25 104,5 0 0,0 0,0% 14 11
16 Radovish 29 88,9 1 3,1 3,4% 12 16
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 6 8
18 Koçan 2 2 108 225,1 4 8,3 3,7% 84 20
19 Probishtip 1 2 58 379,1 0 0,0 0,0% 37 21
20 Demir Hisar 2 1 36 429,7 1 11,9 2,8% 8 27
21 Makedonski Brod 1 42 375,1 1 8,9 2,4% 5 36
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 8 61,5 1 7,7 12,5% 3 4
24 Vallandovë 1 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 1 26 133,8 0 0,0 0,0% 4 22
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Kratovë 2 14 146,3 0 0,0 0,0% 9 5
28 Sveti Nikole 4 230 1121,3 0 0,0 0,0% 100 130
29 Kërçovë 179 313,2 9 15,7 5,0% 61 109
30 Prespë 2 146 892,9 4 24,5 2,7% 123 19
31 Negotinë* 28 119,3 1 4,3 3,6% 19 8
Gjithsej 113 6 259 11399 548,7 517 24,9 4,5% 7480 3402

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 164
Aerodrom 139
Kisella Vodë 129
Gazi Babë 121
Karposh 110
Qendër 101
Shuto Orizare 100
Gjorçe Petrov 88
Butel 80
Saraj 54
Studeniçan 42
Ilinden 22
Haraçinë 21
Sopishte 20
Petrovec 17
Çuçer Sandevë 8
Zelenikovë 6
5
Të huaj 4
Gjithsej 1231