Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 05/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 170 10
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 23 0
3 Avicena (skrining) 10 0
4 Biotek (privat) 30 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 23 0
6 Sistina (privat) 12 0
7 ASHAM 24 3
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 292 13

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 05/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1 Shkup 5 515 18 380 117
2 Kumanovë 1 12 402 20 308 74
3 Dibër 51 4 47 0
4 Shtip 34 2 28 4
5 Prilep 3 1 9 162 11 87 64
6 Tetovë 3 93 8 44 41
7 Strugë 67 14 36 17
8 Veles 5 12 86 3 44 39
9 Manastir 1 1 2 20 2 16 2
10 Ohër 15 0 6 9
11 Kavadar 1 5 1 3 1
12 Gostivar 17 2 12 3
13 Gjevgjeli 4 0 4 0
14 Strumicë 2 0 2 0
15 Kriva Pallankë 5 0 4 1
16 Radovish 4 0 4 0
17 Krushevë 1 3 1 2 0
18 Koçan 31 2 22 7
19 Probishtip 2 0 2 0
20 Demir Hisar 1 0 1 0
21 Makedonski Brod 2 0 1 1
22 Pehçevë 2 0 0 2
23 Vallandovë 1 0 0 1
24 Vinicë 2 0 1 1
25 Dellçevë 1 0 0 1
26 Kratovë 1 0 0 1
27 Kërçovë 2 0 1 1
28 Negotinë* 2 9 0 2 7
Gjithsej 13 2 44 1539 88 1057 394

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 17836 1539
1 ISHP- Virusologjia 12162 1265
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 430 29
3 Avicena (skrining) 432 31
4 Biotek (privat) 899 37
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3396 155
6 Sistina (privat) 391 10
7 ASHAM 126 12