Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 05/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 663 80 113 0 550 80
2 QSHP Shkup 12 5 0 0 12 5
3 Avicena (skrining) 128 19 0 0 128 19
4 Biotek (privat) 42 1 0 0 42 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 144 12 0 0 144 12
6 Sistina (privat) 41 4 0 0 41 4
7 ASHAM 55 4 0 0 55 4
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1085 125 113 0 972 125
 

 

 

 

Kopshte në Shtip          72
Shtëpi të pleqve 0
Kopshte në Koçan 41

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 35471 2915 4425 11 31046 2904
1 ISHP- Virusologjia 21359 2140 2768 9 18591 2131
2 QSHP Shkup 312 62 0 0 312 62
3 Avicena (skrining) 1278 106 0 0 1278 106
4 Biotek (privat) 2479 79 0 0 2479 79
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 4981 259 0 0 4981 259
6 Sistina (privat) 1825 63 0 0 1825 63
7 ASHAM 2482 125 1657 2 825 123
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 05.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 46 1201 194,4 38 6,2 3,2% 568 595
2 Kumanovë 19 545 382,0 25 17,5 4,6% 391 129
3 Dibër 52 187,4 4 14,4 7,7% 47 1
4 Shtip 17 161 305,7 2 3,8 1,2% 36 123
5 Prilep 1 1 2 218 228,7 16 16,8 7,3% 173 29
6 Tetovë 16 1 273 136,7 25 12,5 9,2% 133 115
7 Strugë 7 98 144,4 20 29,5 20,4% 52 26
8 Veles 3 4 141 212,8 10 15,1 7,1% 104 27
9 Manastir 1 30 29,4 2 2,0 6,7% 24 4
10 Ohër 5 30 53,5 0 0,0 0,0% 17 13
11 Kavadar 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Gostivar 6 47 39,2 3 2,5 6,4% 18 26
13 Gjevgjeli 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Strumicë 1 5 5,3 1 1,1 20,0% 2 2
15 Kriva Pallankë 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 1 43 89,6 2 4,2 4,7% 29 12
19 Probishtip 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 2 8,3 1 4,2 50,0% 0 1
27 Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 1 3 14,6 0 0,0 0,0% 1 2
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 2 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Gjithsej 125 2 8 2915 140,3 151 7,3 5,2% 1640 1124

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë