Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 06/06/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 604 100 16 0 337 65
2 QSHP Shkup 56 15 0 0 12 6
3 Avicena (skrining) 136 6 0 0 78 4
4 Biotek (privat) 119 7 0 0 127 2
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 128 15 0 0 56 2
6 Sistina (privat) 111 5 0 0 81 7
7 ASHAM 91 29 0 0 60 16
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1245 177 16 0 751 102
 

 

 

 

Kopshte në Shtip          1
Shtëpi të pleqve 0
Kopshte në Prilep 102/9
Kopshte  Manastir 0

                                                        

 

 

               
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 36325 3025 4528 20 31797 3005
1 ISHP- Virusologjia 21799 2213 2871 18 18928 2195
2 QSHP Shkup 324 68 0 0 324 68
3 Avicena (skrining) 1356 110 0 0 1356 110
4 Biotek (privat) 2606 81 0 0 2606 81
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 5037 261 0 0 5037 261
6 Sistina (privat) 1906 70 0 0 1906 70
7 ASHAM 2542 141 1657 2 885 139
8 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 06.06.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 63 1264 204,6 38 6,2 3,0% 568 658
2 Kumanovë 11 556 389,7 25 17,5 4,5% 391 140
3 Dibër 52 187,4 4 14,4 7,7% 47 1
4 Shtip 12 174 330,3 2 3,8 1,1% 36 136
5 Prilep 1 1 218 228,7 17 17,8 7,8% 174 27
6 Tetovë 8 4 281 140,7 25 12,5 8,9% 137 119
7 Strugë 1 98 144,4 21 31,0 21,4% 52 25
8 Veles 3 144 217,3 10 15,1 6,9% 104 30
9 Manastir 1 30 29,4 2 2,0 6,7% 25 3
10 Ohër 1 31 55,2 0 0,0 0,0% 17 14
11 Kavadar 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Gostivar 3 50 41,7 3 2,5 6,0% 18 29
13 Gjevgjeli 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Strumicë 5 5,3 1 1,1 20,0% 2 2
15 Kriva Pallankë 1 7 29,3 0 0,0 0,0% 6 1
16 Radovish 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Krushevë 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Koçan 9 51 106,3 2 4,2 3,9% 29 20
19 Probishtip 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Demir Hisar 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Makedonski Brod 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Pehçevë 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Berovë 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Vallandovë 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Vinicë 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Dellçevë 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Kratovë 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Sveti Nikole 3 14,6 0 0,0 0,0% 1 2
29 Kërçovë 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Negotinë* 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Gjithsej 111 2 6 3025 145,6 153 7,4 5,1% 1646 1226

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Raste aktive sipas komunave Shkup

Çair 152
Butel 59
Gazi Babë 58
Aerodrom 53
Saraj 52
Qendër 52
Karposh 40
Kisella Vodë 29
Haraçinë 23
Studeniçan 18
Gjorçe Petrov 17
Ilinden 17
Shuto Orizare 12
Petrovec 6
Çuçer  Sandevë 3
Sopishte 2
(blank) 1