Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 08/05/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja)
1 ISHP- Virusologjia 248 22
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 13 1
3 Avicena (skrining) 14 0
4 Biotek (privat) 42 2
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 48 0
6 Sistina (privat) 27 6
7 ASHAM 19 5
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 411 36

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 08/05/2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Raste të vdekjes (gjithsej) Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1 Shkup 7 6 538 18 389 131
2 Kumanovë 4 2 408 20 325 63
3 Dibër 51 4 47 0
4 Shtip 35 2 31 2
5 Prilep 4 1 173 11 97 65
6 Tetovë 12 1 108 9 46 53
7 Strugë 67 14 37 16
8 Veles 6 1 107 5 51 51
9 Manastir 22 2 17 3
10 Ohër 15 0 6 9
11 Kavadar 5 1 3 1
12 Gostivar 1 18 2 12 4
13 Gjevgjeli 4 0 4 0
14 Strumicë 2 0 2 0
15 Kriva Pallankë 6 0 4 2
16 Radovish 4 0 4 0
17 Krushevë 3 1 2 0
18 Koçan 31 2 24 5
19 Probishtip 2 0 2 0
20 Demir Hisar 1 0 1 0
21 Makedonski Brod 1 2 0 2 0
22 Pehçevë 1 1 3 0 1 2
23 Berovë 1 1 0 0 1
24 Vallandovë 1 0 0 1
25 Vinicë 1 2 0 2 0
26 Dellçevë 1 0 0 1
27 Kratovë 1 0 0 1
28 Kërçovë 2 0 1 1
29 Negotinë* 9 0 2 7
Gjithsej 36 1 13 1622 91 1112 419

*7 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

 

Numri i përgjithshëm i testeve të kryera në RMV-së
Numri kumulativ i testeve Numri i përgjithshëm i testeve Gjithsej pozitive
Të gjithë laboratorët 18821 1622
1 ISHP- Virusologjia 12735 1319
2 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 471 31
3 Avicena (skrining) 462 31
4 Biotek (privat) 1001 42
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 3505 157
6 Sistina (privat) 463 19
7 ASHAM 184 23