Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 09/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 433 83 0 0 433 83
2 QSHP Shkup 12 0 0 0 12 0
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 124 8 0 0 124 8
6 Sistina (privat) 128 8 0 0 128 8
7 ASHAM 0 0 0 0 0 0
8 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
9 QSHP Manastir 46 6 0 0 46 6
10 KSIGJF 7 3 0 0 7 3
11 KGJA 12 1 0 0 12 1
12 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 762 109 0 0 762 109
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 115590 11942 4982 115590 110608 11918
1 ISHP- Virusologjia 56730 6727 3226 56730 53504 6705
2 QSHP Shkup 1501 185 0 1501 1501 185
3 Avicena (skrining) 8299 908 0 8299 8299 908
4 Biotek (privat) 9436 509 0 9436 9436 509
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 15499 1129 0 15499 15499 1129
6 Sistina (privat) 10516 596 0 10516 10516 596
7 Laor 124 25 0 124 124 25
8 ASHAM 9541 1414 1756 9541 7785 1412
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 755 755 81
10 Mjekësia ligjore 339 7 0 339 339 7
11 QSHP Manastir 1938 287 0 1938 1938 287
12 KSIGJF 534 55 0 534 534 55
13 KGJA 372 13 0 372 372 13
14 Laboratorë jashtë vendit 6 6 0 6 6 6

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR 09.08.2020 Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 20 1 173 5166 836,4 217 35,1 4,2% 3772 1177
2 Kumanovë 16 28 1163 815,1 57 39,9 4,9% 843 263
3 Dibër 219 789,0 7 25,2 3,2% 84 128
4 Shtip 13 93 965 1832,1 18 34,2 1,9% 628 319
5 Prilep 1 8 346 363,0 24 25,2 6,9% 280 42
6 Tetovë 3 23 1092 546,7 74 37,0 6,8% 847 171
7 Strugë 2 36 479 706,0 45 66,3 9,4% 274 160
8 Veles 4 238 359,2 13 19,6 5,5% 198 27
9 Manastir 1 167 163,8 6 5,9 3,6% 87 74
10 Ohër 2 15 300 534,7 9 16,0 3,0% 214 77
11 Kavadar 15 125 290,5 1 2,3 0,8% 21 103
12 Gostivar 10 28 571 476,7 28 23,4 4,9% 237 306
13 Gjevgjeli** 1 25 72,7 0 0,0 0,0% 11 14
14 Strumicë 41 43,3 3 3,2 7,3% 13 25
15 Kriva Pallankë 26 108,7 0 0,0 0,0% 14 12
16 Radovish 2 1 35 107,3 1 3,1 2,9% 23 11
17 Krushevë 2 16 167,9 2 21,0 12,5% 9 5
18 Koçan 1 112 233,5 4 8,3 3,6% 85 23
19 Probishtip 3 63 411,7 0 0,0 0,0% 45 18
20 Demir Hisar 1 1 43 513,3 1 11,9 2,3% 13 29
21 Makedonski Brod 2 1 53 473,3 2 17,9 3,8% 10 41
22 Pehçevë 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Berovë 8 61,5 1 7,7 12,5% 3 4
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Vinicë 3 33 169,9 0 0,0 0,0% 4 29
26 Dellçevë 5 20,8 1 4,2 20,0% 1 3
27 Kratovë 14 146,3 0 0,0 0,0% 10 4
28 Sveti Nikole 5 3 244 1189,5 0 0,0 0,0% 128 116
29 Kërçovë 7 1 202 353,4 9 15,7 4,5% 72 121
30 Prespë 5 146 892,9 4 24,5 2,7% 130 12
31 Negotinë* 1 32 136,4 1 4,3 3,1% 19 12
Gjithsej 109 1 422 11942 574,8 528 25,4 4,4% 8087 3327

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 3 të Bogdancit dhe 1 është shtetas i huaj

*** 6 të sëmurë janë shtetas të huaj

**** 4 janë nga Makedonska Kamenica