Instituti i Shëndetit Publik në Park Hotel & Spa në Shkup mbajti një punëtori për mediat në lidhje me benefitet e vaksinimit kundër gripit sezonal.

Në punëtori ishin prezent Drejtori Doc. d-r. Shaban Memeti, Spec. d-r. Kristina Stavridis, Spec. d-r. Dragan Koçinski, si dhe Prof. d-r. Aleksandar Petliçkovski, Prof. d-r. Katarina Stavriq, Prof. d-r. Aleksandra Grozdanova