Dr. Vlladimir Mikiq, Instituti i shëndetit publik i RM-së

Burimi: TV21

Tema: Gripi sezonal vazhdon të jetë i pranishëm, 3.000 pacientë kanë kërkuar ndihmë nga mjeku