Prim. dr. Zharko Karaxhovski, Instituti i shëndetit publik i RM-së

Burimi: TV Sitel

Tema: Informacion për gripin në RM-së, 01.02.2018