СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (11 недела, до 18.03.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 11-та недела од 2018 година (од 12.03.2018 – 18.03.2018), во Република Македонија пријавени се 1.304 (I=63,0/100.000) новозаболени од грип/заболувања слични на грип, што е намалување за 31% во споредба со минатата недела. Во…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (10 недела, до 11.03.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 10-та недела од 2018 година (од 05.03.2018 – 11.03.2018), во Република Македонија пријавени се 1.980 (I=91,3/100.000) новозаболени од грип/заболувања слични на грип, што е намалување за 32% во споредба со минатата недела. Во…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (9 недела, до 04.03.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 9-та недела од 2018 година (од 26.02.2018 – 04.03.2018), во Република Македонија пријавен е 2.781 (I=134,4/100.000) новозаболен од грип/заболувања слични на грип, што е намалување за 35% во споредба со минатата недела кога…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (8 недела, до 25.02.2018)

ПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 8-ма недела од 2018 година (од 19.02.2018 – 25.02.2018), во Република Македонија пријавени се 4.258 (I=205,8/100.000) новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип, што е зголемување за 14% во споредба со минатата недела…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (7 недела, до 18.02.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 7-та недела од 2018 година (од 12.02.2018 – 18.02.2018), во Република Македонија пријавени се 3.728 (I=180,2/100.000) новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип, што е зголемување за 26% во споредба со минатата недела.…

Прочитај Повеќе