СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018 – Завршна информација -

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 20-та недела од 2018 година (14.05 – 20.05.2018), во Република Македонија пријавени се 13 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 0,6 на 100.000 жители, што претставува намалување од 62,9% во…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (19 недела, до 13.05.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 19-та недела од 2018 година, пријавени се 35 случаи на грип/заболувања слични на грип со инциденца од 1,7 на 100.000 жители, што е зголемување во споредба со минатата недела (21 случај). Споредено со…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (18 недела, до 06.05.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 18-та недела од 2018 година, пријавен е 21 случај на грип/заболувања слични на грип со инциденца од 1,0 на 100.000 жители, намалување за 45% во споредба со минатата недела. Споредено со 18-та недела…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (17 недела, до 29.04.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 17-та недела од 2018 година, пријавени се 38 случаи на грип/заболувања слични на грип со инциденца од 1,8 на 100.000 жители, намалување за 17% во споредба со минатата недела. Споредено со 17-та недела…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (15 недела, до 15.04.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 15-та недела од 2018 година, во пријавени се 137 случаи на грип/заболувања слични на грип со инциденца од 6,6 на 100.000 жители, што е намалување за 24% во споредба со минатата недела. Споредено…

Прочитај Повеќе