СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (14 недела, до 08.04.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 14-та недела од 2018 година, во пријавени се 181 случаи на грип/заболувања слични на грип со инциденца од 18,7 на 100.000 жители, што е намалување за 53% во споредба со минатата недела. Споредено…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (13 недела, до 01.04.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 13-та недела од 2018 година (од 26.03.2018 – 01.04.2018), во Република Македонија пријавени се 386 (I=18,7/100.000) новозаболени од грип/заболувања слични на грип, што е намалување за 44% во споредба со минатата недела. Во…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (12 недела, до 25.03.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 12-та недела од 2018 година (од 19.03.2018 – 25.03.2018), во Република Македонија пријавени се 693 (I=33,5/100.000) новозаболени од грип/заболувања слични на грип, што е намалување за 47% во споредба со минатата недела. Во…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (11 недела, до 18.03.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 11-та недела од 2018 година (од 12.03.2018 – 18.03.2018), во Република Македонија пријавени се 1.304 (I=63,0/100.000) новозаболени од грип/заболувања слични на грип, што е намалување за 31% во споредба со минатата недела. Во…

Прочитај Повеќе

СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2017/2018  (10 недела, до 11.03.2018)

ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР Неделни податоци Во текот на 10-та недела од 2018 година (од 05.03.2018 – 11.03.2018), во Република Македонија пријавени се 1.980 (I=91,3/100.000) новозаболени од грип/заболувања слични на грип, што е намалување за 32% во споредба со минатата недела. Во…

Прочитај Повеќе