Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот

Вовед Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања (SARS-CoV, MERS-CoV). На 31 декември 2019 година, Кинеските здравствени власти го известија СЗО за појава на кластер на пневмонии со…

Прочитај Повеќе
Информации за MERS-CoV

Информации за MERS-CoV

Блиско Источен репираторен синдром – коронавирус (Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV) e вирусна респираторна инфекција  која за првпат е регистрирана во Саудиска Арабија во 2012 година. Кај луѓето, коронавирусите можат да предизвикаат болести кои според сериозноста се движат од настинка до тежок акутен респираторен…

Прочитај Повеќе