ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Р. Македонија во тек на 2018 година

Состојба со малите сипаници во Р. Македонија во 2018 Во 2018 година во Р. Македонија пријавени се 95 сомнителни случаи за мали сипаници. По направените епидемиолошки истражувања и лабораториски резултати, од сомнителните случаи 68 се класифицирани како мали сипаници, од…

Прочитај Повеќе

МАЛИ СИПАНИЦИ (МОРБИЛИ)

Клучни факти Иако е достапна безбедна, ефикасна и економична вакцина, во 2017 година, на глобално ниво имало 110.000 случаи на мали сипаници, главно кај деца на возраст под 5 години Вакцинацијата против мали сипаници резултираше со пад на смртноста од…

Прочитај Повеќе
ИНФОРМАЦИЈА  за состојбата со мали сипаници во  Република Македонија во 2018, заклучно со 20.06.2018

ИНФОРМАЦИЈА за состојбата со мали сипаници во  Република Македонија во 2018, заклучно со 20.06.2018

Вовед Во оваа информација е даден преглед на моменталната состојба со мали сипаници во Република Македонија во текот на 2018 година, заклучно со 20.06.2018 година. Моментална состојба Во споредба со претходното епидемиолошко известување од 20.03.2018 година, регистрирани се три нови…

Прочитај Повеќе