ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА РАК НА ГРЛОТО НА МАТКАТА, ОД 20-26 ЈАНУАРИ 2014

Одбележување на европската недела за превенција на рак на грлото на матката, од 20-26 јануари 2014   ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТ ЗА СОСТОЈБАТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОД СКРИНИНГ НА ГРЛО НА МАТКА КАЈ ЖЕНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВОЗРАСТ ОД 36-48 ГОДИНИ…

Прочитај Повеќе