Светски ден за безбедност и здравје на работа

Оваа година Светскиот ден за безбедност и здравје на работа се одбележува заедно со Светскиот ден против детски труд и има за цел за подобрување на безбедноста и здравјето на работа на младите работници и елиминација на детскиот труд. Кампањата…

Прочитај Повеќе