Светски ден за борба против туберкулоза  24 март 2020

Секоја година го одбележуваме Светскиот ден за борба против туберкулоза (ТБ) на 24 март за да ја подигнеме јавната свест за катастрофалните здравствени, социјални и економски последици од ТБ и да ги засилиме напорите за ставање крај на глобалната епидемија…

Прочитај Повеќе

24 МАРТ – СВЕТСКИ ДЕН НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Секоја година се одбележува  Светскиот ден на туберкулозата (ТБ) 24ти март со цел подигнување на јавната свест за катастрофалните, здравствени, економски и социјални последици од ТБ и воедно да се интензивираат напорите за ставање крај на глобалната епидемија од ТБ.…

Прочитај Повеќе

24 МАРТ – СВЕТСКИ ДЕН НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Светскиот ден на туберкулоза оваа година  се одбележува под мотото- Се бараат: лидери за слободен свет, свет без туберкулоза! Секоја година Светскиот ден на туберкулозата се одбележува на 24-ти март, со цел да се подигне  јавната свеста за катастрофалните здравствени,…

Прочитај Повеќе
24 Март – Светски ден на туберкулозата (ТБ)

24 Март – Светски ден на туберкулозата (ТБ)

Туберкулозата се уште претставува глобален медицински проблем, пред се во неразвиените земји и земјите во развој. Денес, една третина од светската популација е инфицирана со туберкулозниот бацил, односни има латентна туберкулоза, што значи дека луѓето биле инфицирани со ТБ бактерии,…

Прочитај Повеќе