Тема: Вектор преносливи болести
Гостин: доц. д-р Голубинка Бошевска, специjалист микробиолог, ИЈЗРМ

Извор: Фактор здравје, Телевизија 24, 6 септември, 2018