Прим. д-р Гордана Кузмановска, специјалист епидемиолог

ТВ21, ClickPlus, 03.05.2018

Тема: ЗА или ПРОТИВ вакцинација, кој е во право?