Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 28.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 289 43 37 1 252 42 градинки Тетово 1
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0 градинки Велес 6
3 Авицена 39 5 0 0 39 5 градинки Куманово 30/1
4 Биотек 44 0 0 0 44 0 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 61 3 0 0 61 3 градинки Скопје 87/1
6 Систина 116 0 0 0 116 0
7 МАНУ 112 1 87 1 25 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 661 52 124 2 537 50
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 28.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 26 2 16 797 129,0 30 4,9 3,8% 527 240
2 Куманово 6 448 314,0 21 14,7 4,7% 385 42
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 7 61 115,8 2 3,8 3,3% 33 26
5 Прилеп 211 221,4 14 14,7 6,6% 154 43
6 Тетово 9 1 10 191 95,6 20 10,0 10,5% 102 69
7 Струга 2 79 116,4 16 23,6 20,3% 52 11
8 Велес 1 1 1 129 194,7 10 15,1 7,8% 89 30
9 Битола 28 27,5 2 2,0 7,1% 20 6
10 Охрид 2 23 41,0 0 0,0 0,0% 17 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 22 18,4 2 1,7 9,1% 16 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 1 32 66,7 2 4,2 6,3% 29 1
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 1 0
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 1 2 20,9 0 0,0 0,0% 2 0
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 12 51,1 0 0,0 0,0% 7 5
Вкупно 52 4 30 2129 102,5 126 6,1 5,9% 1516 487
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 27684 2129 3015 5 24669 2124
1 ИЈЗ – Вирусологија 17555 1666 1824 3 15731 1663
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0
3 Авицена 743 55 0 0 743 55
4 Биотек 1688 56 0 0 1688 56
5 Жан Митрев Клиника 4212 186 0 0 4212 186
6 Систина 1054 32 0 0 1054 32
7 МАНУ 1677 53 1191 2 486 51
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81