Në kuadër të shënimit të Ditës Botërore të sigurisë dhe shëndetit në punë – 28 Prilli, Instituti i shëndetit publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut është këtë vit publikon Informacion për lëndimet në punë për vitin 2020. Duke pasur parasysh kufizimet e shumta dhe problemet me të cilat pandemia e COVID 19 na detyroi të përballemi në të gjitha fushat e funksionimit dhe punës, e pritshme është edhe rënia e numrit të lëndimeve në vendin e punës për pothuajse 50%, krahasuar me numrin e regjistruar në vitin 2019. Më shumë informacion për karakteristikat e lëndimeve  në punë mund të gjeni në  Информација за повреди на работа 2019/2020