Akcion i ekipit të profesionistëve nga Instituti i shëndetit publik në ISH Ranka Millanoviq, me iniciativë të organizatës joqeveritare “Ambrella” për realizimin e kontrolleve preventive të fëmijëve të personave të pastrehë.