Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 11/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 394 64 0 0 394 64
2 QSHP Shkup 26 5 0 0 26 5
3 Avicena (skrining) 257 8 0 0 257 8
4 Biotek (privat) 179 7 0 0 179 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 191 11 0 0 191 11
6 Sistina (privat) 157 10 0 0 157 10
7 LAOR 68 3 0 0 68 3
8 ASHAM 133 24 0 0 133 24
9 Mjekësia ligjore 22 0 0 0 22 0
10 QSHP Manastir 26 6 0 0 26 6
11 KSIGJF 31 2 0 0 31 2
12 KGJA 23 0 0 0 23 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1507 140 0 0 1507 140
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 164639 15694 4982 24 159657 15670
1 ISHP- Virusologjia 72481 8643 3226 22 69255 8621
2 QSHP Shkup 2056 240 0 0 2056 240
3 Avicena (skrining) 14438 1146 0 0 14438 1146
4 Biotek (privat) 16357 785 0 0 16357 785
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 21968 1450 0 0 21968 1450
6 Sistina (privat) 17118 802 0 0 17118 802
7 Laor 1200 65 0 0 1200 65
8 ASHAM 12084 1872 1756 2 10328 1870
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 564 7 0 0 564 7
11 QSHP Manastir 3899 459 0 0 3899 459
12 KSIGJF 902 110 0 0 902 110
13 KGJA 810 27 0 0 810 27
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 43 1 66 6292 1018,7 249 40,3 4,0% 5477 566
2 Kumanovë 10 8 1589 1113,6 64 44,9 4,0% 1310 215
3 Dibër 3 268 965,6 13 46,8 4,9% 220 35
4 Shtip 4 9 1204 2285,8 24 45,6 2,0% 1104 76
5 Prilep 9 1 7 551 578,1 34 35,7 6,2% 384 133
6 Tetovë 12 1 8 1291 646,3 81 40,5 6,3% 1090 120
7 Strugë 7 620 913,8 52 76,6 8,4% 508 60
8 Veles 2 3 285 430,1 14 21,1 4,9% 255 16
9 Manastir 3 3 244 239,4 6 5,9 2,5% 191 47
10 Ohër 1 1 389 693,3 15 26,7 3,9% 315 59
11 Kavadar 3 198 460,1 2 4,6 1,0% 169 27
12 Gostivar 9 1 8 847 707,2 44 36,7 5,2% 706 97
13 Gjevgjeli** 2 1 82 238,4 0 0,0 0,0% 35 47
14 Strumicë 11 1 101 106,6 4 4,2 4,0% 53 44
15 Kriva Pallankë 1 80 334,5 2 8,4 2,5% 42 36
16 Radovish 2 52 159,5 1 3,1 1,9% 40 11
17 Krushevë 18 188,9 2 21,0 11,1% 14 2
18 Koçan 5 2 184 383,6 4 8,3 2,2% 130 50
19 Probishtip 2 94 614,3 0 0,0 0,0% 77 17
20 Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3% 56 2
21 Makedonski Brod 1 3 84 750,2 5 44,7 6,0% 67 12
22 Pehçevë 1 42 841,2 0 0,0 0,0% 15 27
23 Berovë 72 553,7 2 15,4 2,8% 37 33
24 Vallandovë 11 92,8 0 0,0 0,0% 8 3
25 Vinicë 3 91 468,4 1 5,1 1,1% 59 31
26 Dellçevë 2 5 124 515,7 3 12,5 2,4% 39 82
27 Kratovë 24 250,8 0 0,0 0,0% 19 5
28 Sveti Nikole 3 5 307 1496,7 1 4,9 0,3% 285 21
29 Kërçovë 2 290 507,4 14 24,5 4,8% 239 37
30 Prespë 2 151 923,4 5 30,6 3,3% 142 4
31 Negotinë* 1 49 208,8 2 8,5 4,1% 42 5
Gjithsej 140 4 134 15694 758,5 646 31,2 4,1% 13128 1920

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 12 të Bogdancit, 12 te huaj

**** 27 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 99
Qendër 72
Gazi Babë 71
Karposh 66
Kisella Voda 53
Çair 52
Butel 36
Gjorçe Petrov 33
Saraj 17
Shuto Orizare 12
11
Ilinden 11
Studeniçan 11
Haraçinë 8
Petrovec 4
Sopishte 4
Te huaj 3
Çuçer Sandevë 2
Zelenikovë 1
Gjithsej 566