Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 12/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 377 66 0 0 377 66
2 QSHP Shkup 43 4 0 0 43 4
3 Avicena (skrining) 274 7 0 0 274 7
4 Biotek (privat) 90 3 0 0 90 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 105 2 0 0 105 2
6 Sistina (privat) 154 6 0 0 154 6
7 LAOR 47 2 0 0 47 2
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 156 6 0 0 156 6
11 KSIGJF 2 1 0 0 2 1
12 KGJA 5 1 0 0 5 1
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1253 98 0 0 1253 98
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 165892 15792 4982 24 160910 15768
1 ISHP- Virusologjia 72858 8709 3226 22 69632 8687
2 QSHP Shkup 2099 244 0 0 2099 244
3 Avicena (skrining) 14712 1153 0 0 14712 1153
4 Biotek (privat) 16447 788 0 0 16447 788
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 22073 1452 0 0 22073 1452
6 Sistina (privat) 17272 808 0 0 17272 808
7 Laor 1247 67 0 0 1247 67
8 ASHAM 12084 1872 1756 2 10328 1870
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 564 7 0 0 564 7
11 QSHP Manastir 4055 465 0 0 4055 465
12 KSIGJF 904 111 0 0 904 111
13 KGJA 815 28 0 0 815 28
14 SINLAB 0 0 0 0 0 0
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 17 19 6309 1021,5 249 40,3 3,9% 5496 564
2 Kumanovë 13 7 1602 1122,7 64 44,9 4,0% 1317 221
3 Dibër 268 965,6 13 46,8 4,9% 220 35
4 Shtip 1204 2285,8 24 45,6 2,0% 1104 76
5 Prilep 11 5 562 589,6 34 35,7 6,0% 389 139
6 Tetovë 10 3 1301 651,3 81 40,5 6,2% 1093 127
7 Strugë 5 3 625 921,1 52 76,6 8,3% 511 62
8 Veles 2 287 433,2 14 21,1 4,9% 255 18
9 Manastir 1 1 245 240,4 6 5,9 2,4% 192 47
10 Ohër 3 1 1 392 698,6 16 28,5 4,1% 316 60
11 Kavadar 4 202 469,4 2 4,6 1,0% 169 31
12 Gostivar 7 7 854 713,0 44 36,7 5,2% 713 97
13 Gjevgjeli** 7 89 258,8 0 0,0 0,0% 35 54
14 Strumicë 2 103 108,7 4 4,2 3,9% 53 46
15 Kriva Pallankë 2 1 82 342,9 2 8,4 2,4% 43 37
16 Radovish 1 1 52 159,5 2 6,1 3,8% 41 9
17 Krushevë 18 188,9 2 21,0 11,1% 14 2
18 Koçan 3 186 387,7 4 8,3 2,2% 130 52
19 Probishtip 1 95 620,9 0 0,0 0,0% 77 18
20 Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3% 56 2
21 Makedonski Brod 1 84 750,2 5 44,7 6,0% 67 12
22 Pehçevë 42 841,2 0 0,0 0,0% 15 27
23 Berovë 1 3 73 561,4 2 15,4 2,7% 40 31
24 Vallandovë 11 92,8 0 0,0 0,0% 8 3
25 Vinicë 2 94 483,9 1 5,1 1,1% 59 34
26 Dellçevë 2 3 126 524,1 3 12,5 2,4% 42 81
27 Kratovë 24 250,8 0 0,0 0,0% 19 5
28 Sveti Nikole 2 2 309 1506,4 1 4,9 0,3% 287 21
29 Kërçovë 290 507,4 14 24,5 4,8% 239 37
30 Prespë 2 153 935,7 5 30,6 3,3% 142 6
31 Negotinë* 49 208,8 2 8,5 4,1% 42 5
Gjithsej 98 2 56 15791 763,2 648 31,3 4,1% 13184 1959

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 14 të Bogdancit, 12 te huaj

**** 27 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 97
Gazi Babë 76
Qendër 75
Karposh 68
Kisella Voda 55
Çair 52
Butel 35
Gjorçe Petrov 27
Saraj 17
Shuto Orizare 12
Ilinden 12
Studeniçan 10
Haraçinë 8
6
Te huaj 4
Petrovec 4
Sopishte 3
Çuçer Sandevë 2
Zelenikovë 1
Gjithsej 564