Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 13/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 182 13 0 0 182 13
2 QSHP Shkup 22 4 0 0 22 4
3 Avicena (skrining) 0 0 0 0 0 0
4 Biotek (privat) 0 0 0 0 0 0
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 128 7 0 0 128 7
6 Sistina (privat) 113 12 0 0 113 12
7 LAOR 0 0 0 0 0 0
8 ASHAM 0 0 0 0 0 0
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 0 0 0 0 0 0
11 KSIGJF 10 1 0 0 10 1
12 KGJA 9 0 0 0 9 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 464 37 0 0 464 37
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 166356 15827 4982 24 161374 15803
1 ISHP- Virusologjia 73040 8722 3226 22 69814 8700
2 QSHP Shkup 2121 248 0 0 2121 248
3 Avicena (skrining) 14712 1153 0 0 14712 1153
4 Biotek (privat) 16447 788 0 0 16447 788
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 22201 1458 0 0 22201 1458
6 Sistina (privat) 17385 819 0 0 17385 819
7 Laor 1247 67 0 0 1247 67
8 ASHAM 12084 1872 1756 2 10328 1870
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 564 7 0 0 564 7
11 QSHP Manastir 4055 465 0 0 4055 465
12 KSIGJF 914 112 0 0 914 112
13 Sinlab 824 28 0 0 824 28
14 KGJA 0 0 0 0 0 0
Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 20 41 6326 1024,2 249 40,3 3,9% 5537 540
2 Kumanovë 3 34 1605 1124,8 64 44,9 4,0% 1351 190
3 Dibër 268 965,6 13 46,8 4,9% 220 35
4 Shtip 1 5 1205 2287,7 24 45,6 2,0% 1109 72
5 Prilep 6 562 589,6 34 35,7 6,0% 395 133
6 Tetovë 3 13 1304 652,8 81 40,5 6,2% 1106 117
7 Strugë 2 1 627 924,1 53 78,1 8,5% 511 63
8 Veles 1 1 288 434,7 14 21,1 4,9% 256 18
9 Manastir 245 240,4 6 5,9 2,4% 192 47
10 Ohër 2 2 3 395 704,0 18 32,1 4,6% 319 58
11 Kavadar 1 202 469,4 2 4,6 1,0% 170 30
12 Gostivar 2 6 856 714,7 44 36,7 5,1% 719 93
13 Gjevgjeli** 89 258,8 0 0,0 0,0% 35 54
14 Strumicë 2 103 108,7 4 4,2 3,9% 55 44
15 Kriva Pallankë 1 83 347,0 2 8,4 2,4% 43 38
16 Radovish 52 159,5 2 6,1 3,8% 41 9
17 Krushevë 18 188,9 2 21,0 11,1% 14 2
18 Koçan 2 2 189 394,0 4 8,3 2,1% 132 53
19 Probishtip 95 620,9 0 0,0 0,0% 77 18
20 Demir Hisar 1 60 716,2 2 23,9 3,3% 57 1
21 Makedonski Brod 84 750,2 5 44,7 6,0% 67 12
22 Pehçevë 42 841,2 0 0,0 0,0% 15 27
23 Berovë 1 73 561,4 2 15,4 2,7% 41 30
24 Vallandovë 11 92,8 0 0,0 0,0% 8 3
25 Vinicë 1 4 94 483,9 2 10,3 2,1% 63 29
26 Dellçevë 126 524,1 3 12,5 2,4% 42 81
27 Kratovë 24 250,8 0 0,0 0,0% 19 5
28 Sveti Nikole 2 309 1506,4 1 4,9 0,3% 289 19
29 Kërçovë 8 290 507,4 14 24,5 4,8% 247 29
30 Prespë 153 935,7 5 30,6 3,3% 142 6
31 Negotinë* 1 49 208,8 2 8,5 4,1% 43 4
Gjithsej 37 4 131 15827 764,9 652 31,5 4,1% 13315 1860

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 24 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 91
Gazi Babë 73
Qendër 71
Karposh 67
Kisella Voda 56
Çair 53
Butel 37
Gjorçe Petrov 22
Saraj 17
Shuto Orizare 12
Ilinden 10
Studeniçan 10
Haraçinë 9
Petrovec 4
Te huaj 3
Çuçer Sandevë 2
Sopishte 2
Zelenikovë 1
Gjithsej 540