Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 14/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 229 23 0 0 229 23
2 QSHP Shkup 28 5 0 0 28 5
3 Avicena (skrining) 253 11 0 0 253 11
4 Biotek (privat) 239 8 0 0 239 8
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 176 4 0 0 176 4
6 Sistina (privat) 179 11 0 0 179 11
7 LAOR 49 4 0 0 49 4
8 ASHAM 163 28 0 0 163 28
9 Mjekësia ligjore 16 0 0 0 16 0
10 QSHP Manastir 39 4 0 0 39 4
11 KSIGJF 3 0 0 0 3 0
12 KGJA 15 0 0 0 15 0
13 SINLAB 15 0 0 0 15 0
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1404 98 0 0 1404 98
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 167760 15925 4982 24 162778 15901
1 ISHP- Virusologjia 73269 8745 3226 22 70043 8723
2 QSHP Shkup 2149 253 0 0 2149 253
3 Avicena (skrining) 14965 1164 0 0 14965 1164
4 Biotek (privat) 16686 796 0 0 16686 796
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 22377 1462 0 0 22377 1462
6 Sistina (privat) 17564 830 0 0 17564 830
7 Laor 1296 71 0 0 1296 71
8 ASHAM 12247 1900 1756 2 10491 1898
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 580 7 0 0 580 7
11 QSHP Manastir 4094 469 0 0 4094 469
12 KSIGJF 917 112 0 0 917 112
13 Sinlab 839 28 0 0 839 28
14 KGJA 15 0 0 0 15 0
Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 51 2 46 6374 1032,0 251 40,6 3,9% 5582 541
2 Kumanovë 5 1 1610 1128,3 65 45,6 4,0% 1351 194
3 Dibër 268 965,6 13 46,8 4,9% 220 35
4 Shtip 4 6 1209 2295,3 24 45,6 2,0% 1115 70
5 Prilep 5 8 567 594,9 34 35,7 6,0% 403 130
6 Tetovë 7 9 1312 656,8 81 40,5 6,2% 1115 116
7 Strugë 3 630 928,5 53 78,1 8,4% 511 66
8 Veles 1 1 1 289 436,2 15 22,6 5,2% 257 17
9 Manastir 4 249 244,3 6 5,9 2,4% 192 51
10 Ohër 2 3 396 705,8 18 32,1 4,5% 322 56
11 Kavadar 202 469,4 2 4,6 1,0% 170 30
12 Gostivar 1 2 857 715,5 46 38,4 5,4% 719 92
13 Gjevgjeli** 1 89 258,8 0 0,0 0,0% 36 53
14 Strumicë 9 2 2 112 118,2 6 6,3 5,4% 57 49
15 Kriva Pallankë 1 1 2 84 351,2 3 12,5 3,6% 45 36
16 Radovish 52 159,5 2 6,1 3,8% 41 9
17 Krushevë 18 188,9 2 21,0 11,1% 14 2
18 Koçan 1 2 191 398,2 4 8,3 2,1% 134 53
19 Probishtip 97 633,9 0 0,0 0,0% 77 20
20 Demir Hisar 60 716,2 2 23,9 3,3% 57 1
21 Makedonski Brod 5 84 750,2 5 44,7 6,0% 72 7
22 Pehçevë 4 42 841,2 0 0,0 0,0% 19 23
23 Berovë 1 4 74 569,1 2 15,4 2,7% 45 27
24 Vallandovë 11 92,8 0 0,0 0,0% 8 3
25 Vinicë 2 94 483,9 2 10,3 2,1% 65 27
26 Dellçevë 2 6 128 532,4 3 12,5 2,3% 48 77
27 Kratovë 24 250,8 0 0,0 0,0% 19 5
28 Sveti Nikole 1 309 1506,4 1 4,9 0,3% 290 18
29 Kërçovë 1 2 291 509,2 14 24,5 4,8% 249 28
30 Prespë 153 935,7 5 30,6 3,3% 142 6
31 Negotinë* 49 208,8 2 8,5 4,1% 43 4
Gjithsej 98 9 104 15925 769,6 661 31,9 4,2% 13418 1846

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 24 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 86
Karposh 74
Gazi Babë 74
Qendër 72
Kisella Voda 54
Çair 50
Butel 35
Gjorçe Petrov 26
Saraj 15
Shuto Orizare 13
Studeniçan 9
Haraçinë 9
Ilinden 8
Petrovec 4
Te huaj 3
3
Çuçer Sandevë 2
Sopishte 2
Zelenikovë 1
Gjithsej 540