Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 16/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 552 99 0 0 552 99
2 QSHP Shkup 47 6 0 0 47 6
3 Avicena (skrining) 252 9 0 0 252 9
4 Biotek (privat) 129 3 0 0 129 3
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 217 24 0 0 217 24
6 Sistina (privat) 182 14 0 0 182 14
7 LAOR 49 4 0 0 49 4
8 ASHAM 111 15 0 0 111 15
9 Mjekësia ligjore 17 0 0 0 17 0
10 QSHP Manastir 45 9 0 0 45 9
11 KSIGJF 26 1 0 0 26 1
12 KGJA 13 0 0 0 13 0
13 SINLAB 34 2 0 0 34 2
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1674 186 0 0 1674 186
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 171155 16274 4982 24 166173 16250
1 ISHP- Virusologjia 74346 8936 3226 22 71120 8914
2 QSHP Shkup 2236 264 0 0 2236 264
3 Avicena (skrining) 15471 1187 0 0 15471 1187
4 Biotek (privat) 16969 806 0 0 16969 806
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 22769 1495 0 0 22769 1495
6 Sistina (privat) 17911 850 0 0 17911 850
7 Laor 1395 78 0 0 1395 78
8 ASHAM 12449 1930 1756 2 10693 1928
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 597 7 0 0 597 7
11 QSHP Manastir 4215 489 0 0 4215 489
12 KSIGJF 951 114 0 0 951 114
13 KGJA 869 28 0 0 869 28
14 SINLAB 215 2 0 0 215 2
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 56 19 6463 1046.4 252 40.8 3.9% 5647 564
2 Kumanovë 16 1 1644 1152.2 66 46.3 4.0% 1363 215
3 Dibër 2 272 980.0 13 46.8 4.8% 222 37
4 Shtip 8 4 1222 2320.0 24 45.6 2.0% 1126 72
5 Prilep 7 13 581 609.5 34 35.7 5.9% 428 119
6 Tetovë 10 2 1335 668.3 81 40.5 6.1% 1120 134
7 Strugë 6 2 4 639 941.8 57 84.0 8.9% 517 65
8 Veles 1 296 446.7 15 22.6 5.1% 258 23
9 Manastir 6 259 254.1 7 6.9 2.7% 195 57
10 Ohër 2 9 399 711.1 18 32.1 4.5% 335 46
11 Kavadar 4 211 490.3 2 4.6 0.9% 174 35
12 Gostivar 18 1 9 882 736.4 48 40.1 5.4% 740 94
13 Gjevgjeli** 5 5 97 282.0 0 0.0 0.0% 41 56
14 Strumicë 12 1 142 149.9 7 7.4 4.9% 58 77
15 Kriva Pallankë 3 1 89 372.1 3 12.5 3.4% 48 38
16 Radovish 2 2 56 171.7 2 6.1 3.6% 43 11
17 Krushevë 18 188.9 2 21.0 11.1% 14 2
18 Koçan 17 2 220 458.6 5 10.4 2.3% 139 76
19 Probishtip 1 1 99 647.0 0 0.0 0.0% 80 19
20 Demir Hisar 61 728.2 2 23.9 3.3% 57 2
21 Makedonski Brod 1 3 87 777.0 5 44.7 5.7% 73 9
22 Pehçevë 42 841.2 0 0.0 0.0% 21 21
23 Berovë 4 74 569.1 2 15.4 2.7% 52 20
24 Vallandovë 1 14 118.1 0 0.0 0.0% 9 5
25 Vinicë 96 494.2 2 10.3 2.1% 66 28
26 Dellçevë 4 3 1 138 574.0 6 25.0 4.3% 57 75
27 Kratovë 24 250.8 0 0.0 0.0% 20 4
28 Sveti Nikole 2 2 312 1521.1 1 4.9 0.3% 292 19
29 Kërçovë 3 1 297 519.7 14 24.5 4.7% 253 30
30 Prespë 1 156 954.0 5 30.6 3.2% 142 9
31 Negotinë* 49 208.8 2 8.5 4.1% 45 2
Gjithsej 186 7 85 16274 786.5 675 32.6 4.1% 13635 1964

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,14 të Bogdancit, 12 te huaj

**** 29 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 83
Qendër 82
Gazi Babë 75
Karposh 71
Çair 52
Kisella Voda 52
Butel 33
Gjorçe Petrov 28
Saraj 17
Shuto Orizare 14
Ilinden 12
Haraçinë 9
Studeniçan 9
7
Te huaj 7
Petrovec 6
Çuçer Sandevë 3
Sopishte 2
Zelenikovë 2
Gjithsej 564