Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 18/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 346 51 0 0 346 51
2 QSHP Shkup 47 6 0 0 47 6
3 Avicena (skrining) 296 17 0 0 296 17
4 Biotek (privat) 192 21 0 0 192 21
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 113 12 0 0 113 12
6 Sistina (privat) 164 5 0 0 164 5
7 LAOR 73 2 0 0 73 2
8 ASHAM 78 15 0 0 78 15
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 57 10 0 0 57 10
11 KSIGJF 1 0 0 0 1 0
12 KGJA 12 0 0 0 12 0
13 SINLAB 18 1 0 0 18 1
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1397 140 0 0 1397 140
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 174097 16557 4982 24 169115 16533
1 ISHP- Virusologjia 75152 9059 3226 22 71926 9037
2 QSHP Shkup 2339 273 0 0 2339 273
3 Avicena (skrining) 16053 1211 0 0 16053 1211
4 Biotek (privat) 17297 829 0 0 17297 829
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 23112 1524 0 0 23112 1524
6 Sistina (privat) 18217 857 0 0 18217 857
7 Laor 1514 86 0 0 1514 86
8 ASHAM 12633 1968 1756 2 10877 1966
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 610 7 0 0 610 7
11 QSHP Manastir 4321 506 0 0 4321 506
12 KSIGJF 954 116 0 0 954 116
13 KGJA 891 29 0 0 891 29
14 SINLAB 242 4 0 0 242 4
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 47 3 25 6535 1058.0 255 41.3 3.9% 5694 586
2 Kumanovë 18 9 1673 1172.5 67 47.0 4.0% 1405 201
3 Dibër 275 990.8 13 46.8 4.7% 222 40
4 Shtip 3 3 1230 2335.2 25 47.5 2.0% 1131 74
5 Prilep 7 2 602 631.6 36 37.8 6.0% 437 129
6 Tetovë 15 2 1363 682.3 84 42.1 6.2% 1122 157
7 Strugë 3 1 3 642 946.2 58 85.5 9.0% 521 63
8 Veles 3 303 457.3 15 22.6 5.0% 258 30
9 Manastir 3 267 262.0 7 6.9 2.6% 199 61
10 Ohër 1 2 402 716.5 18 32.1 4.5% 337 47
11 Kavadar 2 2 214 497.3 2 4.6 0.9% 176 36
12 Gostivar 3 893 745.6 48 40.1 5.4% 741 104
13 Gjevgjeli** 4 103 299.5 0 0.0 0.0% 42 61
14 Strumicë 4 162 171.0 8 8.4 4.9% 59 95
15 Kriva Pallankë 2 1 93 388.8 3 12.5 3.2% 52 38
16 Radovish 4 68 208.5 2 6.1 2.9% 44 22
17 Krushevë 1 20 209.9 2 21.0 10.0% 15 3
18 Koçan 5 6 238 496.1 5 10.4 2.1% 149 84
19 Probishtip 2 101 660.1 0 0.0 0.0% 80 21
20 Demir Hisar 61 728.2 2 23.9 3.3% 57 2
21 Makedonski Brod 1 89 794.9 5 44.7 5.6% 74 10
22 Pehçevë 3 42 841.2 0 0.0 0.0% 24 18
23 Berovë 3 1 79 607.6 2 15.4 2.5% 55 22
24 Vallandovë 14 118.1 0 0.0 0.0% 9 5
25 Vinicë 97 499.3 3 15.4 3.1% 67 27
26 Dellçevë 2 1 142 590.6 6 25.0 4.2% 63 73
27 Kratovë 24 250.8 0 0.0 0.0% 20 4
28 Sveti Nikole 3 315 1535.7 1 4.9 0.3% 294 20
29 Kërçovë 2 2 301 526.7 15 26.2 5.0% 258 28
30 Prespë 2 160 978.5 5 30.6 3.1% 142 13
31 Negotinë* 49 208.8 2 8.5 4.1% 45 2
Gjithsej 140 6 60 16557 800.2 689 33.3 4.2% 13792 2076

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,14 të Bogdancit, 12 të huaj

**** 29 janë nga Makedonska Kamenica