Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 22/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 603 103 0 0 603 103
2 QSHP Shkup 52 10 0 0 52 10
3 Avicena (skrining) 334 17 0 0 334 17
4 Biotek (privat) 121 1 0 0 121 1
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 154 7 0 0 154 7
6 Sistina (privat) 127 8 0 0 127 8
7 LAOR 56 2 0 0 56 2
8 ASHAM 129 21 0 0 129 21
9 Mjekësia ligjore 12 0 0 0 12 0
10 QSHP Manastir 45 7 0 0 45 7
11 KSIGJF 6 2 0 0 6 2
12 KGJA 12 0 0 0 12 0
13 SINLAB 118 5 0 0 118 5
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1769 183 0 0 1769 183
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 179404 17049 4982 24 174422 17025
1 ISHP- Virusologjia 76626 9302 3226 22 73400 9280
2 QSHP Shkup 2519 295 0 0 2519 295
3 Avicena (skrining) 17130 1264 0 0 17130 1264
4 Biotek (privat) 17767 839 0 0 17767 839
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 23652 1556 0 0 23652 1556
6 Sistina (privat) 18774 891 0 0 18774 891
7 Laor 1686 96 0 0 1686 96
8 ASHAM 12962 2024 1756 2 11206 2022
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 633 7 0 0 633 7
11 QSHP Manastir 4490 527 0 0 4490 527
12 KSIGJF 967 119 0 0 967 119
13 KGJA 952 31 0 0 952 31
14 SINLAB 484 10 0 0 484 10
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 51 1 38 6680 1081.5 258 41.8 3.9% 5824 598
2 Kumanovë 7 12 1708 1197.0 68 47.7 4.0% 1452 188
3 Dibër 4 1 280 1008.8 15 54.0 5.4% 226 39
4 Shtip 1 5 1234 2342.8 27 51.3 2.2% 1154 53
5 Prilep 15 8 639 670.4 38 39.9 5.9% 474 127
6 Tetovë 13 3 1400 700.8 85 42.6 6.1% 1137 178
7 Strugë 4 4 654 963.9 59 87.0 9.0% 531 64
8 Veles 3 312 470.9 15 22.6 4.8% 259 38
9 Manastir 6 12 280 274.7 8 7.8 2.9% 214 58
10 Ohër 5 414 737.8 18 32.1 4.3% 344 52
11 Kavadar 5 3 220 511.2 2 4.6 0.9% 183 35
12 Gostivar 9 2 917 765.6 49 40.9 5.3% 761 107
13 Gjevgjeli** 3 110 319.8 0 0.0 0.0% 51 59
14 Strumicë 7 191 201.7 10 10.6 5.2% 59 122
15 Kriva Pallankë 4 1 2 102 426.5 4 16.7 3.9% 69 29
16 Radovish 3 1 74 226.9 3 9.2 4.1% 48 23
17 Krushevë 20 209.9 2 21.0 10.0% 15 3
18 Koçan 20 1 4 286 596.2 7 14.6 2.4% 162 117
19 Probishtip 2 3 106 692.8 0 0.0 0.0% 87 19
20 Demir Hisar 61 728.2 2 23.9 3.3% 57 2
21 Makedonski Brod 1 92 821.6 5 44.7 5.4% 74 13
22 Pehçevë 1 42 841.2 0 0.0 0.0% 34 8
23 Berovë 3 2 87 669.1 2 15.4 2.3% 58 27
24 Vallandovë 3 20 168.8 0 0.0 0.0% 9 11
25 Vinicë 4 103 530.2 3 15.4 2.9% 71 29
26 Dellçevë 5 1 150 623.9 6 25.0 4.0% 64 80
27 Kratovë 24 250.8 0 0.0 0.0% 21 3
28 Sveti Nikole 3 319 1555.2 2 9.8 0.6% 297 20
29 Kërçovë 2 313 547.7 15 26.2 4.8% 263 35
30 Prespë 2 162 990.7 5 30.6 3.1% 143 14
31 Negotinë* 49 208.8 2 8.5 4.1% 45 2
Gjithsej 183 5 102 17049 824.0 710 34.3 4.2% 14186 2153

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,14 të Bogdancit, 12 të huaj

**** 31 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 86
Qendër 83
Gazi Babë 74
Karposh 71
Çair 67
Kisella Voda 58
Gjorçe Petrov 38
Butel 33
Ilinden 16
Shuto Orizare 14
Saraj 13
Studeniçan 11
Haraçinë 9
Petrovec 8
Te huaj 7
Sopishte 4
Çuçer Sandevë 3
Zelenikovë 2
1
Gjithsej 598