Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 23/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 492 65 0 0 492 65
2 QSHP Shkup 46 6 0 0 46 6
3 Avicena (skrining) 418 27 0 0 418 27
4 Biotek (privat) 147 10 0 0 147 10
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 176 6 0 0 176 6
6 Sistina (privat) 117 9 0 0 117 9
7 LAOR 23 0 0 0 23 0
8 ASHAM 100 20 0 0 100 20
9 Mjekësia ligjore 17 1 0 0 17 1
10 QSHP Manastir 51 7 0 0 51 7
11 KSIGJF 3 0 0 0 3 0
12 KGJA 14 1 0 0 14 1
13 SINLAB 26 0 0 0 26 0
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1630 152 0 0 1630 152
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 181034 17200 4982 24 176052 17176
1 ISHP- Virusologjia 77118 9366 3226 22 73892 9344
2 QSHP Shkup 2565 301 0 0 2565 301
3 Avicena (skrining) 17548 1291 0 0 17548 1291
4 Biotek (privat) 17914 849 0 0 17914 849
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 23828 1562 0 0 23828 1562
6 Sistina (privat) 18891 900 0 0 18891 900
7 Laor 1709 96 0 0 1709 96
8 ASHAM 13062 2044 1756 2 11306 2042
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 650 8 0 0 650 8
11 QSHP Manastir 4541 534 0 0 4541 534
12 KSIGJF 970 119 0 0 970 119
13 KGJA 966 32 0 0 966 32
14 SINLAB 510 10 0 0 510 10
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 58 32 6739 1091,1 258 41,8 3,8% 5856 625
2 Kumanovë 5 17 1713 1200,5 68 47,7 4,0% 1469 176
3 Dibër 2 282 1016,0 15 54,0 5,3% 226 41
4 Shtip 5 5 1239 2352,2 27 51,3 2,2% 1159 53
5 Prilep 4 7 643 674,6 38 39,9 5,9% 481 124
6 Tetovë 5 7 1405 703,3 85 42,6 6,0% 1144 176
7 Strugë 6 6 660 972,7 59 87,0 8,9% 537 64
8 Veles 1 4 313 472,4 15 22,6 4,8% 263 35
9 Manastir 5 1 285 279,6 8 7,8 2,8% 215 62
10 Ohër 3 1 2 416 741,4 19 33,9 4,6% 346 51
11 Kavadar 2 222 515,9 2 4,6 0,9% 183 37
12 Gostivar 1 1 918 766,5 49 40,9 5,3% 762 107
13 Gjevgjeli** 6 15 115 334,4 0 0,0 0,0% 66 49
14 Strumicë 14 5 204 215,4 10 10,6 4,9% 64 130
15 Kriva Pallankë 2 102 426,5 4 16,7 3,9% 71 27
16 Radovish 1 74 226,9 4 12,3 5,4% 48 22
17 Krushevë 20 209,9 2 21,0 10,0% 15 3
18 Koçan 18 7 304 633,7 7 14,6 2,3% 169 128
19 Probishtip 1 1 107 699,3 0 0,0 0,0% 88 19
20 Demir Hisar 61 728,2 2 23,9 3,3% 57 2
21 Makedonski Brod 92 821,6 5 44,7 5,4% 74 13
22 Pehçevë 5 42 841,2 0 0,0 0,0% 39 3
23 Berovë 4 2 91 699,8 2 15,4 2,2% 60 29
24 Vallandovë 4 24 202,5 0 0,0 0,0% 9 15
25 Vinicë 3 103 530,2 3 15,4 2,9% 74 26
26 Dellçevë 3 1 154 640,5 6 25,0 3,9% 65 83
27 Kratovë 1 24 250,8 0 0,0 0,0% 22 2
28 Sveti Nikole 3 1 322 1569,8 2 9,8 0,6% 298 22
29 Kërçovë 2 1 315 551,2 15 26,2 4,8% 264 36
30 Prespë 162 990,7 5 30,6 3,1% 143 14
31 Negotinë* 49 208,8 2 8,5 4,1% 45 2
Gjithsej 152 2 126 17200 831,3 712 34,4 4,1% 14312 2176

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,14 të Bogdancit

**** 33 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 93
Qendër 89
Gazi Babë 74
Karposh 71
Çair 68
Kisella Voda 64
Gjorçe Petrov 36
Butel 33
Ilinden 23
Shuto Orizare 16
Saraj 14
Studeniçan 10
Te huaj 9
Haraçinë 8
Petrovec 7
Çuçer Sandevë 5
Sopishte 3
1
Zelenikovë 1
Gjithsej 625