Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 25/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 647 37 0 0 647 37
2 QSHP Shkup 16 0 0 0 16 0
3 Avicena (skrining) 296 7 0 0 296 7
4 Biotek (privat) 305 19 0 0 305 19
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 246 16 0 0 246 16
6 Sistina (privat) 248 9 0 0 248 9
7 LAOR 55 6 0 0 55 6
8 ASHAM 94 19 0 0 94 19
9 Mjekësia ligjore 8 0 0 0 8 0
10 QSHP Manastir 114 3 0 0 114 3
11 KSIGJF 12 1 0 0 12 1
12 KGJA 24 2 0 0 24 2
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 2065 119 0 0 2065 119
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 142158 13914 4982 24 137176 13890
1 ISHP- Virusologjia 66207 7801 3226 22 62981 7779
2 QSHP Shkup 1827 198 0 0 1827 198
3 Avicena (skrining) 11111 1012 0 0 11111 1012
4 Biotek (privat) 13279 683 0 0 13279 683
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 18979 1286 0 0 18979 1286
6 Sistina (privat) 13948 697 0 0 13948 697
7 Laor 367 44 0 0 367 44
8 ASHAM 10792 1604 1756 2 9036 1602
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 442 7 0 0 442 7
11 QSHP Manastir 3123 389 0 0 3123 389
12 KSIGJF 732 85 0 0 732 85
13 KGJA 589 20 0 0 589 20
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 53 2 56 5783 936,3 237 38,4 4,1% 4662 884
2 Kumanovë 9 1 9 1410 988,2 61 42,8 4,3% 988 361
3 Dibër 242 871,9 8 28,8 3,3% 157 77
4 Shtip 4 37 1115 2116,8 21 39,9 1,9% 866 228
5 Prilep 13 1 3 427 448,0 25 26,2 5,9% 315 87
6 Tetovë 4 1 4 1201 601,2 77 38,5 6,4% 944 180
7 Strugë 2 85 550 810,6 48 70,7 8,7% 442 60
8 Veles 1 13 265 400,0 14 21,1 5,3% 225 26
9 Manastir 1 6 198 194,3 6 5,9 3,0% 144 48
10 Ohër 1 34 326 581,0 10 17,8 3,1% 290 26
11 Kavadar 170 395,0 2 4,6 1,2% 78 90
12 Gostivar 6 20 758 632,9 34 28,4 4,5% 438 286
13 Gjevgjeli** 42 122,1 0 0,0 0,0% 18 24
14 Strumicë 3 58 61,2 3 3,2 5,2% 35 20
15 Kriva Pallankë 1 2 38 158,9 1 4,2 2,6% 27 10
16 Radovish 1 41 125,7 1 3,1 2,4% 28 12
17 Krushevë 16 167,9 2 21,0 12,5% 14 0
18 Koçan 3 137 285,6 4 8,3 2,9% 100 33
19 Probishtip 3 78 509,8 0 0,0 0,0% 58 20
20 Demir Hisar 1 60 716,2 1 11,9 1,7% 34 25
21 Makedonski Brod 4 69 616,2 3 26,8 4,3% 34 32
22 Pehçevë 2 14 280,4 0 0,0 0,0% 6 8
23 Berovë 5 47 361,5 2 15,4 4,3% 7 38
24 Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0,0% 7 0
25 Vinicë 1 64 329,4 0 0,0 0,0% 23 41
26 Dellçevë 6 44 183,0 1 4,2 2,3% 4 39
27 Kratovë 1 16 167,2 0 0,0 0,0% 15 1
28 Sveti Nikole 3 281 1369,9 1 4,9 0,4% 209 71
29 Kërçovë 3 15 266 465,4 10 17,5 3,8% 170 86
30 Prespë 146 892,9 4 24,5 2,7% 141 1
31 Negotinë* 1 45 191,7 2 8,5 4,4% 28 15
Gjithsej 119 5 297 13914 672,4 578 27,9 4,2% 10507 2829

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 10 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 117
Gazi Babë 112
Aerodrom 104
Kisella Voda 98
Qendër 91
Karposh 91
Butel 68
Gjorçe Petrov 58
Shuto Orizare 37
Saraj 26
Studeniçan 22
Haraçinë 15
Ilinden 12
Sopishte 8
Petrovec 8
Çuçer Sandevë 7
Të huaj 5
Zelenikovë 4
1
Gjithsej 884