Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 25/09/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 337 49 0 0 337 49
2 QSHP Shkup 74 9 0 0 74 9
3 Avicena (skrining) 320 17 0 0 320 17
4 Biotek (privat) 122 11 0 0 122 11
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 157 12 0 0 157 12
6 Sistina (privat) 174 7 0 0 174 7
7 LAOR 70 0 0 0 70 0
8 ASHAM 129 24 0 0 129 24
9 Mjekësia ligjore 0 0 0 0 0 0
10 QSHP Manastir 128 8 0 0 128 8
11 KSIGJF 4 0 0 0 4 0
12 KGJA 25 1 0 0 25 1
13 SINLAB 19 3 0 0 19 3
14 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1559 141 0 0 1559 141
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 184097 17483 4982 24 179115 17459
1 ISHP- Virusologjia 77901 9481 3226 22 74675 9459
2 QSHP Shkup 2723 316 0 0 2723 316
3 Avicena (skrining) 18188 1324 0 0 18188 1324
4 Biotek (privat) 18205 873 0 0 18205 873
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 24105 1580 0 0 24105 1580
6 Sistina (privat) 19220 917 0 0 19220 917
7 Laor 1826 96 0 0 1826 96
8 ASHAM 13283 2086 1756 2 11527 2084
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 670 8 0 0 670 8
11 QSHP Manastir 4679 544 0 0 4679 544
12 KSIGJF 978 120 0 0 978 120
13 KGJA 1002 34 0 0 1002 34
14 SINLAB 555 16 0 0 555 16
15 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 51 1 25 6832 1106,1 259 41,9 3,8% 5923 650
2 Kumanovë 12 5 1741 1220,1 70 49,1 4,0% 1488 183
3 Dibër 1 282 1016,0 15 54,0 5,3% 227 40
4 Shtip 6 6 1249 2371,2 27 51,3 2,2% 1165 57
5 Prilep 6 5 658 690,3 38 39,9 5,8% 497 123
6 Tetovë 2 8 1413 707,3 87 43,6 6,2% 1160 166
7 Strugë 2 3 664 978,6 59 87,0 8,9% 545 60
8 Veles 2 5 317 478,4 15 22,6 4,7% 269 33
9 Manastir 5 7 290 284,5 8 7,8 2,8% 225 57
10 Ohër 3 421 750,3 20 35,6 4,8% 352 49
11 Kavadar 5 230 534,5 2 4,6 0,9% 184 44
12 Gostivar 2 4 926 773,1 50 41,7 5,4% 768 108
13 Gjevgjeli** 5 5 124 360,5 0 0,0 0,0% 72 52
14 Strumicë 10 226 238,6 12 12,7 5,3% 67 147
15 Kriva Pallankë 2 1 104 434,8 4 16,7 3,8% 72 28
16 Radovish 3 75 230,0 4 12,3 5,3% 52 19
17 Krushevë 20 209,9 2 21,0 10,0% 15 3
18 Koçan 5 5 323 673,3 7 14,6 2,2% 177 139
19 Probishtip 1 110 718,9 0 0,0 0,0% 89 21
20 Demir Hisar 61 728,2 2 23,9 3,3% 57 2
21 Makedonski Brod 92 821,6 5 44,7 5,4% 74 13
22 Pehçevë 43 861,2 0 0,0 0,0% 40 3
23 Berovë 1 91 699,8 2 15,4 2,2% 62 27
24 Vallandovë 3 30 253,1 0 0,0 0,0% 9 21
25 Vinicë 3 1 108 555,9 4 20,6 3,7% 75 29
26 Dellçevë 2 1 159 661,3 6 25,0 3,8% 68 85
27 Kratovë 1 24 250,8 0 0,0 0,0% 24 0
28 Sveti Nikole 8 1 335 1633,2 2 9,8 0,6% 302 31
29 Kërçovë 2 6 319 558,2 15 26,2 4,7% 270 34
30 Prespë 2 164 1002,9 5 30,6 3,0% 143 16
31 Negotinë* 2 52 221,6 2 8,5 3,8% 45 5
Gjithsej 141 1 94 17483 844,9 722 34,9 4,1% 14516 2245

*11 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**8 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit,17 të Bogdancit

**** 35 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Aerodrom 97
Qendër 91
Karposh 83
Gazi Babë 80
Kisella Voda 69
Çair 62
Gjorçe Petrov 47
Butel 29
Ilinden 25
Shuto Orizare 17
Saraj 12
Studeniçan 8
Te huaj 8
Petrovec 7
Haraçinë 5
Çuçer Sandevë 5
Sopishte 3
Zelenikovë 2
1
Gjithsej 651