Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 27/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 866 98 0 0 866 98
2 QSHP Shkup 12 3 0 0 12 3
3 Avicena (skrining) 255 9 0 0 255 9
4 Biotek (privat) 271 7 0 0 271 7
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 231 14 0 0 231 14
6 Sistina (privat) 163 7 0 0 163 7
7 LAOR 44 0 0 0 44 0
8 ASHAM 99 18 0 0 99 18
9 Mjekësia ligjore 17 0 0 0 17 0
10 QSHP Manastir 56 3 0 0 56 3
11 KSIGJF 4 0 0 0 4 0
12 KGJA 0 0 0 0 0 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 2018 159 0 0 2018 159
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 145705 14163 4982 24 140723 14139
1 ISHP- Virusologjia 67375 7928 3226 22 64149 7906
2 QSHP Shkup 1864 201 0 0 1864 201
3 Avicena (skrining) 11571 1031 0 0 11571 1031
4 Biotek (privat) 13799 701 0 0 13799 701
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 19468 1312 0 0 19468 1312
6 Sistina (privat) 14398 709 0 0 14398 709
7 Laor 480 44 0 0 480 44
8 ASHAM 10972 1642 1756 2 9216 1640
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 459 7 0 0 459 7
11 QSHP Manastir 3211 395 0 0 3211 395
12 KSIGJF 745 85 0 0 745 85
13 KGJA 601 20 0 0 601 20
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 45 1 35 5864 949.4 241 39.0 4.1% 4769 854
2 Kumanovë 26 42 1447 1014.1 61 42.8 4.2% 1030 356
3 Dibër 9 2 252 907.9 10 36.0 4.0% 157 85
4 Shtip 10 49 1129 2143.4 21 39.9 1.9% 933 175
5 Prilep 12 3 447 469.0 26 27.3 5.8% 320 101
6 Tetovë 5 10 1208 604.7 78 39.0 6.5% 955 175
7 Strugë 4 2 557 820.9 48 70.7 8.6% 448 61
8 Veles 4 269 406.0 14 21.1 5.2% 225 30
9 Manastir 2 4 201 197.2 6 5.9 3.0% 156 39
10 Ohër 2 1 333 593.5 10 17.8 3.0% 292 31
11 Kavadar 7 180 418.3 2 4.6 1.1% 100 78
12 Gostivar 6 45 767 640.4 35 29.2 4.6% 502 230
13 Gjevgjeli** 3 45 130.8 0 0.0 0.0% 21 24
14 Strumicë 4 2 63 66.5 3 3.2 4.8% 36 24
15 Kriva Pallankë 6 1 45 188.2 1 4.2 2.2% 28 16
16 Radovish 6 41 125.7 1 3.1 2.4% 34 6
17 Krushevë 16 167.9 2 21.0 12.5% 14 0
18 Koçan 2 140 291.8 4 8.3 2.9% 109 27
19 Probishtip 2 6 80 522.8 0 0.0 0.0% 65 15
20 Demir Hisar 1 60 716.2 2 23.9 3.3% 42 16
21 Makedonski Brod 3 70 625.2 3 26.8 4.3% 50 17
22 Pehçevë 3 18 360.5 0 0.0 0.0% 6 12
23 Berovë 1 51 392.2 2 15.4 3.9% 7 42
24 Vallandovë 8 67.5 0 0.0 0.0% 7 1
25 Vinicë 64 329.4 0 0.0 0.0% 28 36
26 Dellçevë 3 49 203.8 1 4.2 2.0% 5 43
27 Kratovë 1 17 177.7 0 0.0 0.0% 15 2
28 Sveti Nikole 1 1 282 1374.8 1 4.9 0.4% 223 58
29 Kërçovë 1 1 2 269 470.7 12 21.0 4.5% 184 73
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 142 0
31 Negotinë* 45 191.7 2 8.5 4.4% 30 13
Gjithsej 159 5 212 14163 684.5 590 28.5 4.2% 10933 2640

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 10 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 117
Aerodrom 105
Gazi Babë 102
Kisella Voda 100
Karposh 86
Qendër 85
Butel 65
Gjorçe Petrov 55
Shuto Orizare 32
Saraj 26
Studeniçan 20
Haraçinë 16
Ilinden 12
Petrovec 10
Sopishte 6
Çuçer Sandevë 5
Të huaj 5
4
Zelenikovë 3
Gjithsej 854