Informacion ditor për konferencën për shtyp Dita të cilës i referohen rezultatet 31/08/2020
Numri i testeve të kryera gjatë një dite Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
1 ISHP- Virusologjia 243 37 0 0 243 37
2 QSHP Shkup 1 0 0 0 1 0
3 Avicena (skrining) 162 5 0 0 162 5
4 Biotek (privat) 253 9 0 0 253 9
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 294 10 0 0 294 10
6 Sistina (privat) 349 2 0 0 349 2
7 LAOR 79 2 0 0 79 2
8 ASHAM 185 43 0 0 185 43
9 Mjekësia ligjore 8 0 0 0 8 0
10 QSHP Manastir 62 2 0 0 62 2
11 KSIGJF 11 5 0 0 11 5
12 KGJA 18 0 0 0 18 0
13 Laboratorë jashtë vendit 0 0 0 0 0 0
NUMRI I PËRGJITHSHËM I TESTEVE për një  ditë 1665 115 0 0 1665 115
Numri i përgjithshëm i testeve Pozitive (të reja) Skrining teste Teste positive nga skriningu Teste nga indikacione të tjera Teste pozitive nga indikacione të tjera
Të gjithë laboratorët 149934 14455 4982 24 144952 14431
1 ISHP- Virusologjia 68521 8077 3226 22 65295 8055
2 QSHP Shkup 1871 202 0 0 1871 202
3 Avicena (skrining) 12043 1051 0 0 12043 1051
4 Biotek (privat) 14282 716 0 0 14282 716
5 Klinika Zhan Mitrev (privat) 20136 1344 0 0 20136 1344
6 Sistina (privat) 15191 728 0 0 15191 728
7 Laor 721 46 0 0 721 46
8 ASHAM 11157 1685 1756 2 9401 1683
9 Fakulteti i veterinarisë (skrining) 755 81 0 0 755 81
10 Mjekësia ligjore 467 7 0 0 467 7
11 QSHP Manastir 3357 400 0 0 3357 400
12 KSIGJF 770 90 0 0 770 90
13 KGJA 656 21 0 0 656 21
14 Laboratorë jashtë vendit 7 7 0 0 7 7

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Shpërndarja sipas QSHP/NJR Raste të reja Raste të vdekjes (të reja) Të shëruar (raste të reja) Gjithsej Incidenca Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti Të shëruar (gjithsej) Raste aktive (gjithsej)
1. Shkup 34 64 5936 961.1 245 39.7 4.1% 4910 781
2 Kumanovë 10 74 1482 1038.6 63 44.2 4.3% 1104 315
3 Dibër 28 252 907.9 10 36.0 4.0% 186 56
4 Shtip 14 30 1148 2179.5 22 41.8 1.9% 1010 116
5 Prilep 15 5 478 501.5 29 30.4 6.1% 328 121
6 Tetovë 3 48 1214 607.7 78 39.0 6.4% 1017 119
7 Strugë 13 9 575 847.4 48 70.7 8.3% 463 64
8 Veles 270 407.5 14 21.1 5.2% 227 29
9 Manastir 4 6 207 203.1 6 5.9 2.9% 164 37
10 Ohër 4 3 341 607.7 11 19.6 3.2% 295 35
11 Kavadar 20 182 422.9 2 4.6 1.1% 124 56
12 Gostivar 2 1 36 793 662.1 37 30.9 4.7% 555 201
13 Gjevgjeli** 1 52 151.2 0 0.0 0.0% 24 28
14 Strumicë 4 65 68.6 3 3.2 4.6% 47 15
15 Kriva Pallankë 1 6 48 200.7 1 4.2 2.1% 34 13
16 Radovish 1 1 43 131.9 1 3.1 2.3% 36 6
17 Krushevë 1 17 178.4 2 21.0 11.8% 14 1
18 Koçan 1 4 146 304.4 4 8.3 2.7% 118 24
19 Probishtip 2 1 82 535.9 0 0.0 0.0% 68 14
20 Demir Hisar 2 60 716.2 2 23.9 3.3% 44 14
21 Makedonski Brod 1 3 72 643.0 3 26.8 4.2% 55 14
22 Pehçevë 1 19 380.5 0 0.0 0.0% 6 13
23 Berovë 2 60 461.4 2 15.4 3.3% 7 51
24 Vallandovë 9 75.9 0 0.0 0.0% 7 2
25 Vinicë 3 74 380.9 1 5.1 1.4% 37 36
26 Dellçevë 1 61 253.7 1 4.2 1.6% 8 52
27 Kratovë 1 19 198.6 0 0.0 0.0% 16 3
28 Sveti Nikole 2 9 290 1413.8 1 4.9 0.3% 243 46
29 Kërçovë 12 269 470.7 12 21.0 4.5% 204 53
30 Prespë 146 892.9 4 24.5 2.7% 142 0
31 Negotinë* 1 45 191.7 2 8.5 4.4% 32 11
Gjithsej 115 1 368 14455 698.6 604 29.2 4.2% 11525 2326

*10 të sëmurë nga NJR Negotinë janë banorë të Demir Kapisë

**7 të sëmurë nga NJR Gjevgjeli janë banorë të Dojranit, 9 të Bogdancit

**** 14 janë nga Makedonska Kamenica

 

Rastet e regjistruara në Shkup sipas Komunave:

Çair 98
Aerodrom 98
Kisella Voda 95
Gazi Babë 93
Karposh 81
Qendër 80
Butel 56
Gjorçe Petrov 47
Shuto Orizare 31
Studeniçan 26
Saraj 22
Haraçinë 13
Ilinden 13
Të huaj 8
Petrovec 8
Sopishte 4
Çuçer Sandevë 4
2
Zelenikovë 2
Gjithsej 781