Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë

Gjendja me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 17-23.08.2020

Janë testuar gjithsej 11.129 materiale në Laboratorët ku bëhet vërtetimi i pranisë së virusit SARS-CoV-2.

Pozitive janë 839, nga 29 qytete. (Tabela 1). Numri më i madh i rastve të reja janë regjistruar në Shkup (n=281; 33,5%).

Tabela 1.  Shpërndarja ditore e të sëmurëve nga COVID-19 sipas QSHP/NJR në RMV-së,  17-23.08.2020

Qyteti Numri i të sëmurëve Të vdekur
Shkup 281 7
Kumanovë 89 3
Gostivar 80 3
Shtip 60 3
Tetovë 48 1
Prilep 34  
Strugë 25 2
Berovë 24  
Kërçovë 23  
Dellçevë 22  
Veles 16  
Ohër 16  
Dibër 15  
Kavadar 14  
Sveti Nikole 14  
Manastir 13  
Vinicë 12  
Gjevgjeli 9  
Probishtip 7  
Kriva Pallankë 7  
Koçan 6  
Strumicë 6  
Negotinë 4  
Makedonski Brod 4  
Makedonska Kamenica 3  
Bogdanci 2  
Gjithsej 839 19

 

Sipas të dhënave të përpunuara, raste të reja janë regjistruar tek të gjitha grupmoshat, ndërsa numri më i madh i përket grupmoshës mbi 60 vjet me 205 (24,4%) raste pozitive, pastaj tek nga 30-39 (n=151; 18,0%), 40-49 (n=142; 16,9%) dhe 20-29 (n=140; 16,7%) Numër më i vogël është regjistruar tek fëmijët nga 0-9 (n=20; 2,4%) dhe 10-19 vjet (n=49; 5,8%).

Sa i përket gjinisë,  404 (48,2%)  femra dhe 435 (51,8%) meshkuj.

Në spital janë shtruar 119 (14,7%) pacientë të rinj. Tek 239 (29,8%) persona është vërtetuar komorbiditet.

307 (38,3%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID—19 në vend, ndërsa 29  persona me histori udhëtimi në 14 ditët e fundit.

Të shëruar janë 554 persona që kanë qenë të shtruar në spital ose kanë qenë në trajtim shtëpiak.

Janë regjistruar 19 raste të vdekjes, nga 6 qytete. Të gjithë janë persona në moshë mbi 60 vjet. 16 kanë qenë të shtruar në spital ndërsa 3 prej tyre kanë ndërruar jetë në kushte shtëpiake. Komorbiditete janë regjistruar tek 16 persona.

 

GJENDJA KUMULATIVE ME COVID-19 NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT

Deri më 23.08.2020, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë raportuar gjithsej 13.672 raste me  COVID-19 (I=660,7/100.000).

Sipas vendbanimit, raste me COVID-19 janë regjistruar në 35 qytete. Numri më i madh janë regjistruar në Shkup, Kumanovë, Shtip dhe Tetovë, ndërsa mortalitet më të madh ka në Strugë, Tetovë, Kumanovë, Shtip dhe Shkup. Letalitet më i lartë është regjistruar në Strugë (Tabela 2).

Tabela 2. Shpërndarja kumulative e të sëmurëve me COVID-19 sipas QSHP/NJR në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2020

 

Shpërndarja sipas QSHP/NJR Gjithsej Incidenca /100 000 Raste të vdekjes (gjithsej) Mortaliteti Letaliteti
Gjithsej 13.672 660,7 568 27,5 4,2%
Shkup 5696 922,2 234 37,9 4.1%
Kumanovë 1378 965,7 60 42,0 4.4%
Tetovë 1188 594,7 76 38,0 6.4%
Shtip 1108 2103,5 21 39,9 1.9%
Gostivar 740 617,9 32 26,7 4.3%
Strugë 545 803,2 48 70,7 8.8%
Prilep 399 418,6 24 25,2 6.0%
Ohër 325 579,2 10 17,8 3.1%
Sveti Nikole 275 1340,7 1 4,9 0.4%
Kërçovë 263 460,2 10 17,5 3.8%
Veles 259 390,9 14 21,1 5.4%
Dibër 241 868,3 8 28,8 3.3%
Manastir 196 192,3 6 5,9 3.1%
Kavadar 170 395,0 2 4,6 1.2%
Prespë 146 892,9 4 24,5 2.7%
Koçan 134 279,3 4 8,3 3.0%
Probishtip 76 496,7 0 0,0 0.0%
Makedonski Brod 69 616,2 3 26,8 4.3%
Vinicë 63 324,3 0 0,0 0.0%
Demir Hisar 60 716,2 1 11,9 1.7%
Strumicë 57 60,2 3 3,2 5.3%
Negotinë* 42 179,0 1 4,3 2.4%
Gjevgjeli** 42 122,1 0 0,0 0.0%
Radovish 40 122,7 1 3,1 2.5%
Berovë 39 299,9 2 15,4 5.1%
Kriva Pallankë 37 154,7 0 0,0 0.0%
Dellçevë*** 35 145,6 1 4,2 2.9%
Krushevë 16 167,9 2 21,0 12.5%
Kratovë 16 167,2 0 0,0 0.0%
Pehçevë 10 200,3 0 0,0 0.0%
Vallandovë 7 59,1 0 0,0 0.0%

*10 persona janë nga Demir Kapija  **7 persona janë nga Dojrani, 3 nga Bogdanci ***4  nga Makedonska Kamenica

Incidencë më  lartë kumulative në 100.000 banorë është regjistruar në Shtip (2.103,5/100.000), Sveti Nikole me 1.340,7 në 100 000 banorë, Kumanovë (965,7/100.000), Shkup (922,2/100.000), Prespë (892,9/100.000), Dibër (868,3/100.000), Strugë (803,2/100.000), Demir Hisar (716,2/100.000), Gostivar (617,9/100.000), Makedonski Brod (616,2/100.000), Tetovë (594,7/100.000) dhe Ohër (579,2/100.000), ndërsa incidencë me mbi 250 të sëmurë në 100.000 banorë është regjistruar në Probishtip, Kërçovë, Prilep, Kavadar, Veles, Vinicë, Berovë dhe Koçan (Tabela 2, Kartogrami 1).

Kartogrami 1. Incidenca në 100.000 banorë, COVID-19, RMV

Sa i përket gjinisë, janë regjistruar 6.869 meshkuj dhe 6.803. Morbiditeti specifik tek meshkujt është 662,7/100.000, ndërsa tek femrat 658,8/100.000.

Mosha e të prekurve sillet nga 0 deri në 99 vjet (mediana – 44,7 vjet). Numri më i madh i të prekurve janë në moshë mbi 60 vjet – 3.079 (22,4%) me incidencë prej 803,3/100.000, ndërsa incidencë më e lartë – 929,0/100.000 tek grupmosha nga 50-59 vjet (n=2.583) (Grafiku 1). Incidencë më e ulët, 210,6 dhe 245,8në 100.000 banorë është regjistruar tek fëmijët në moshë nga 0-9 dhe vjet 10-19, ku janë regjistruar 438 dhe 517 raste përkatësisht. (Grafiku 1)

Grafiku 1. Shpërndarja e të sëmurëve me  COVID-19 në Republikën  e Maqedonisë së Veriut sipas grupmoshës,  (n=13.672)

Sa i përket datës së diagnostikimit laboratorik, rasti i parë është regjistruar në 26.02.2020.  Numri më i lartë i rasteve të regjistruar gjatë një dite (n=243) është regjistruar në 17.07.2020. (Grafiku 2).

Grafiku 2.  Shpërndarja e të sëmurëve nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas ditës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=13.672)

Nga java e 11 në vitin 2020 vazhdimisht regjistrohen raste të reja të konfirmuara.  Kulminacioni është arritur në javën e 28 (n=1.074) (Grafiku 3).

Grafiku 3.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas javës së diagnostikimit laboratorik, 2020 (n=13.672)

19,7% (n=2.683) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa të tjerët janë trajtuar në shtëpi.

Sipas raporteve të arrita pranë ISHPRMV (KSIGJF, SPQ 8 Shtatori, Spitalet klinik në Manastir dhe Shtip, Spitalet e përgjithshëm në Prilep, Kumanovë, Veles dhe Gostivar), për momentin ka  242 persona të hospitalizur, nga të cilët 83 janë në terapi me oksigjen dhe 9 ventilim mekanik.

Sa i përket simptomave, në të shumtën e rasteve kanë raportuar për temperaturë (64,6%), kollë (38,6%), plogështi (41,2%), dhimbje në fyt (15,0%), dhimbje të kokës (14,7%), ethe (11,9%) dhe vështirësi në frymëmarrje (10,7%), humbje e ndjesisë për shije dhe/ose aromë (10,8%).

Tek 3.615 ose 26,5%  e të diagnostikuarve nuk janë regjistruar simptoma.

122 (0,9%) e rasteve janë gra shtatzëna, nga të cilat 30 kanë qenë të shtruara në spital gjatë sëmundjes. 54 kanë qenë pa simptoma.

Tek 4.101 (30,1%) janë regjistruar komorbiditete, në të shumtën e rasteve sëmundje kardiovaskulare (n=2.833), diabet (n=1.147) dhe sëmundje të mushkërive (n=570) dhe 767 me sëmundje të tjera kronike. Tek 1.573 (58,6%) e të hospitalizuarve janë regjistruar komorbiditete.

814 (6,0%) e rasteve janë në mesin e punonjësve shëndetësor.

Janë regjistruar 568 raste të vdekjes (Lt = 4,2%). Numri më i madh i të vdekurve është regjistruar në  në 19.06.2020  dhe në 27.06.2020 (n=12), ndërsa sipas javëve në javën e 25-të (n=54) (Grafiku 4). Numri më i madh i vdekjeve është regjistruar në mesin e grupmoshës mbi 60 vjet (n=418) njëkohësisht edhe me mortalitet më të lartë  – 103,6/100.000 banorë. Janë regjistruar 360 raste të vdekjes tek meshkujt dhe 208 raste të vdekjes tek femrat.

455 (80,1%) kanë qenë me komorbiditete, me sëmundje kardiovaskulare (n=348), diabet (n=162) dhe me sëmundje të mushkërive (n=83).

Janë regjistruar edhe 5 raste të vdekjes tek punonjësit shëndetësor dhe 3  gra shtatzëna.

36 (6,3%) persona kanë ndërruar jetë në shtepi, ndërsa 532 (93,7%) në spital.

Grafiku 4.  Shpërndarja e rasteve të vdekjes nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas datës së vdekjes, 2020 (n=568)

 

298 (2,2%) janë raste të importuara. 8 persona janë detektuar në pikë kufitare hyrëse. Rasti i fundit i importuar është regjistruar në 23.08.2020 (Grafiku 2). Gjithsej 5.934 (43,6%) persona kanë pasur kontakt me rast të konfirmuar me COVID-19 në vendin tonë ose jashtë vendit.(Grafiku 2)

Nga numri i përgjithshëm i të analizave – gjithsej 138.325  materiale,  13.672 pozitive janë vërtetuar në laboratorët në të cilët bëhet analizë molekulare për prani të SARS-CoV. Pra, në Maqedoni janë bërë 66.850 teste në 1.000 000 banorë.  (Tabela 3).

Tabela 3.  Numri i përgjithshëm i testeve të kryera për COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut (n=138.325)*

Numri  kumulativ i testeve Teste (gjithsej) Pozitive (gjithsej) Testet e skriningut Teste pozitive nga skriningu Teste rutinore Teste rutinore pozitive
GJITHSEJ 138.325 13.672 4.982 24 133.343 13.648
ISHP Virusologjia 65.050 7.715 3.226 22 6.1824 7.693
QSHP Shkup 1.790 197 0 0 1.790 197
Avicena 10.683 999 0 0 10.683 999
Biotek 12.706 651 0 0 12.706 651
Klinika Zhan Mitrev 18.516 1.254 0 0 18.516 1.254
Sistina 13.358 679 0 0 13.358 679
LAOR 256 33 0 0 256 33
ASHAM 10.581 1.566 1.756 2 8.825 1.564
Fakulteti i veterinarisë 755 81 0 0 755 81
Mjekësia ligjore 422 7 0 0 422 7
QSHP Manastir 2.956 385 0 0 2.956 385
KSIGJF 701 81 0 0 701 81
KGJA 544 17 0 0 544 17

*7 persona janë konfirmuar jashtë vendit

Nga numri i përgjithshëm i rasteve, 2.954 (21,6%) janë raste aktive, 10.150 (74,2%) persona janë të shëruar (Tabela 3)(Grafiku 5).

Nga këto 1.743 (17,2%) kanë qenë të shtruar në spital, ndërsa 8.407 (82,8%) në trajtim shtëpiak.

Grafiku 5.  Shpërndarja e të sëmurëve me COVID-19 në RMV sipas rezultatit dhe numrit të përgjithshëm, 2020 (n=13.672)

Tabela 4. Rezultatet sipas QSHP/NJR, Republika e Maqedonisë së Veriut (n=11.942)

Shpërndarja sipas qyteteve Të sëmurë Të shëruar Numri i vdekjeve Gjithsej
Shkup 875 4587 234 5696
Kumanovë 338 980 60 1378
Tetovë 172 940 76 1188
Shtip 258 829 21 1108
Gostivar 312 396 32 740
Strugë 140 357 48 545
Prilep 63 312 24 399
Ohër 59 256 10 325
Sveti Nikole 65 209 1 275
Kërçovë 100 153 10 263
Veles 33 212 14 259
Dibër 77 156 8 241
Manastir 55 135 6 196
Kavadar 101 67 2 170
Prespë 1 141 4 146
Koçan 30 100 4 134
Probishtip 21 55 76
Makedonski Brod 36 30 3 69
Vinicë 41 22 63
Demir Hisar 27 32 1 60
Strumicë 23 31 3 57
Radovish 11 28 1 40
Berovë 30 7 2 39
Kriva Pallankë 12 25 37
Negotinë 14 17 1 32
Dellçevë 27 1 28
Gjevgjeli 16 10 26
Krushevë 14 2 16
Kratovë 2 14 16
Pehçevë 4 6 10
Demir Kapija 10 10
Bogdanci 7 2 9
Vallandovë 7 7
Makedonska Kamenica 3 4 7
Dojran 1 6 7
GJITHSEJ 2.954 10.150 568 13.672

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA PËRHAPJA E MËTEJSHME E COVID -19

Vlerësimi i rrezikut nga OBSH në nivel global dhe nivel të Rajonit Evropian flet për një përhapje të vazhdueshme të  COVID-19  dhe një rrezik të lartë.

 

Në territorin e të gjithë vendit është shpallur gjendje e jashtëzakonshme.

Sipas kategorizimit të rrezikut nga OBSH:

 

 • Shkupi, Gostivari dhe Kumanova janë në fazën 4 (Përhapje e gjerë).
 • Tetova, Shtipi, Berova dhe Dellçeva në fazën 3 (Përhapje e lokalizuar).
 • Pjesa tjetër e Republikës së Maqedonisë së Veriut në fazën 2 (Raste sporadike).

 

 

Në tabelën 5 është prezantuar pasqyra momentale e rasteve aktive sipas komunave .

Tabela 5. Raste aktive me COVID-19 sipas komunave, Shkup, Kumanovë, Gostivar (n=1.525)

Qyteti/Komuna Raste aktive Qyteti/Komuna Raste aktive
Shkup 875 Kumanovë 338
Çair 114 Kumanovë 321
Gazi Babë 108 Likovë 13
Aerodrom 106 Nagoriçan i vjetër 4
Kisella Voda 94 Gostivar 312
Karposh 93 Gostivar 284
Qendër 85 Vrapçisht 26
Butel 68 Маvrovë – Rostushe 2
Gjorçe Petrov 67
Shuto Orizare 39
Saraj 21
Haraçinë 18
Studenicçan 18
Ilinden 13
Petrovec 8
Sopishte 8
Çuçer Sandevë 7
Të huaj 4
Zelenikovë 4

 

GJENDJA ME COVID 19 NË BOTË

Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga OBSH-ja, deri më 23.08.2020:

Numri i rasteve të konfirmuara në rrafsh global 23.057.288

Numri i rasteve të vdekjes në rrafsh global 800.906

 

 • Rajoni i OBSH-së Аmerika
  • Raste të konfirmuara – 12.283.953
  • Raste të vdekjes – 438.576
 • Rajoni i OBSH-së Evropa
  • Raste të konfirmuara – 3.970.890
  • Raste të vdekjes – 216.478
 • Rajoni i OBSH-së Ayia juglindore
  • Raste të konfirmuara – 3.533.807
  • Raste të vdekjes – 67.455
 • Rajoni i OBSH-së Mesdheu lindor
  • Raste të konfirmuara – 1.816.207
  • Raste të vdekjes – 48.193
 • Rajoni i OBSH-së Afrika
  • Raste të konfirmuara – 000.379
  • Raste të vdekjes –20.321
 • Rajoni i OBSH-së Pacifiku perëndimor
  • Raste të konfirmuara – 451.311
  • Raste të vdekjes – 9.870

 

 

UDHËZIME DHE REKOMANDIME PËR POPULLATËN

http://www.iph.mk/sq/covid-19-si-ta-mbroni-veten/

 • Trajtimi shtëpiak i rasteve të dyshimta

http://www.iph.mk/sq/udhezues-per-mjekim-shtepiak-te-pacienteve-te-dyshuar-per-infeksion-me-2019-ncov/

 • Udhëzime për punonjësit shëndetësor

http://www.iph.mk/sq/rekomandime-per-punonjesit-shendetesor-paisjet-per-mbrojtje-personale/

 • Faqja e internetit e Ministrisë së Shëndetësisë

http://zdravstvo.gov.mk/sq/home-main/

Faqja e internetit e Qeverisë:

http://vlada.gov.mk

 

 

INFORMACION PËR POPULLATËN

Personat që  kanë simptoma të gripit ose simptoma të ngjashme me gripin (temperaturë e lartë mbi 38°С, ethe, frymëmarrje të vështirësuar, dhimbje në kraharor, kollë të thatë etj.), mjeku që do t’i trajtojë duhet t’i pyesë për historinë e udhëtimit jashtë shtetit dhe për kontakt të mundshëm me ndonjë rast të konfirmuar të koronavirusit.

Vetëm në rast se personi që ka simptoma ka udhëtuar në ndonjë shtet të rrezikuar ose ka patur kontakt me rast të konfirmuar duhet të udhëzohet që të marrë në numrin falas për pyetje në lidhje me korona virusin.

 

 

0800 002 03

 

 

Shkup 24.08 .2020

 

Sektori për parandalim dhe kontroll të sëmundjeve infektive

Instituti i shëndetit publik